Text: Aktivism

Gruppsekreterarkurs

Vår kurs för gruppsekreterare tar upp hur grupper kan arbeta med Amnestys arbetsformer och kampanjer, hur arbetet i en Amnestygrupp kan organiseras och hur gruppen får en konstruktiv och effektiv dynamik.

Nästa utbildning hålls hösten 2018, troligen i november.

Utbildning för gruppsekreterare i ungdomsgrupper 

Att samordna arbetet i en ungdomsgrupp, där medlemmarna ständigt byts ut, är inte någon enkel uppgift. För att ge ett extra stöd till våra ungdomsgrupper kommer vi under våren 2018 hålla tre utbildningar som särskilt riktar sig till gruppsekreterare i ungdomsgrupper. Vi tar bland annat upp hur grupper kan arbeta på skolor och vad rollen som gruppsekreterare innebär.

Göteborg: Tisdagen den 13 mars, klockan 17.30. Anmäl dig här senast söndagen den 11 mars

Stockholm: Torsdagen den 15 mars klockan 17.30. Anmäl dig här senast tisdagen den 13 mars

Malmö: Onsdagen den 21 mars klockan 17.30 Anmäl dig här senast söndagen den 18 mars