Text: Aktivism

Svenska Amnestys årsmöte

Varje vår har svenska Amnesty sitt årsmöte. Alla medlemmar i sektionen har rösträtt och möjlighet att påverka vårt framtida arbete.

Under årsmötet diskuterar och röstar deltagarna om motioner från medlemmar och förslag från styrelsen. Det hålls även val för att utse förtroendevalda till sektionsstyrelsen, Amnestyfonden, granskningskommittén och valberedningen. Detta blandas med intressanta seminarier och anföranden. Årsmötet är också ett fantastiskt tillfälle att träffa både nya och gamla bekantskaper från hela landet och i alla åldrar. I pauserna och på kvällarna finns det tid för deltagarna att utbyta tankar, idéer, erfarenheter och ha kul.

Att delta på ett årsmöte ger fördjupade kunskaper om Amnesty som organisation, arbetet vi gör och inte minst mänskliga rättigheter. Ni som inte varit på ett årsmöte tidigare kan dessutom delta i ett nybörjarpass innan själva mötet börjar.

Årsmötet 2018 äger rum i Göteborg den 4-6 maj. Information och anmälan

Resebidrag

Deltagare vid årsmötet ska i första hand vända sig till sin lokala Amnestygrupp eller sitt distrikt för information om eventuell reseersättning. En viss reseersättning kan också erhållas från sektionen för resekostnader som överstiger 500 kr. Bidraget avser då den överskjutande delen, dock maximalt upp till 1 500 kr. Pengarna betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto. Vill du ansöka om resebidrag, kontakta Ulrica Lysén (08-729 02 37, ulrica.lysen@amnesty.se).