Text: Aktivism

Amnesty ABC

Utbilda dig i mänskliga rättigheter och lär dig mer om hur du kan engagera dig i Amnesty!

Amnesty ABC är vår grundutbildning som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. Utbildningen består av tre delar. Den första delen innehåller grundläggande information om Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Varje del är ca 45 minuter, så utbildningen kan utan problem hållas en vardagskväll. Det går också bra att dela upp de tre delarna över flera utbildningstillfällen. Föreslå gärna fler än ett datum då våra utbildare huvudsakligen är aktivister som håller i utbildningarna på sin fritid.

Amnesty A: En introduktion. I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete.

Amnesty B: En organisation i förändring. I den andra delen lär vi oss mer om hur organisationen har utvecklats över tid. Vi fördjupar oss i åtagandet och hur organisationen är uppbyggd.

Amnesty C: En aktivistorganisation. Sista delen har fokus på påverkans och utredningsarbete och vägen till aktivism. Vad man själv kan göra och vilka vägar det finns för att påverka.

Om du har frågor om kursens innehåll eller är intresserad av att arrangera en utbildning på din ort eller i ditt distrikt, kontakta Fartun Andersson Ramnemo M: 070 9144152
E: fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se