Text: Aktivism

Amnesty ABC-E

Utbilda dig i Amnesty och hur du kan arbeta för mänskliga rättigheter! 

Amnesty ABC är vår grundutbildning som primärt riktar sig till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. De som utbildar Amnesty ABC är aktivister som har stor erfarenhet av engagemang inom organisationen och av att utbilda andra. Utbildningen består av tre delar. Den första delen innehåller grundläggande information om Amnesty och de två andra delarna är fördjupningar. Varje del är ca 45 minuter lång. Det går att få utbildning i sin helhet vid ett tillfälle (ca 4 h totalt), men det går också bra att dela upp de tre delarna över flera utbildningstillfällen. 

Vi har även del som heter Amnesty E som i Event, där du som aktivist får verktyg i att planera och genomföra evenemang.

Amnesty A: En introduktion

I den första delen går vi igenom Amnestys vision, vilka frågor vi arbetar med och vilka metoder vi använder i vårt arbete.

Amnesty B: En organisation i förändring 

I den andra delen lär vi oss mer om hur organisationen har utvecklats över tid. Vi fördjupar oss i åtagandet och hur organisationen är uppbyggd.

Amnesty C: En aktivistorganisation 

Sista delen har fokus på påverkans- och utredningsarbete och vägen till aktivism, vad du själv kan göra och vilka vägar det finns för att påverka!

Amnesty E: Eventutbildningen

En fristående kurs som ger dig som aktivist verktyg i hur du planerar och genomför evenemang.

Boka utbildning till din ort!

Vill du arrangera en utbildning lokalt på din ort? I rekryteringssyfte? Eller för en eller flera grupper? Gå in här för att göra en bokningsförfrågan så ordnar vi så att en utbildare kan komma: Bokningsförfrågan Amnesty ABC-E. Utbildningarna går att boka på både engelska och svenska.

Föreslå gärna fler än ett datum då våra utbildare huvudsakligen är aktivister som håller i utbildningarna på sin fritid. 

Aktuella utbildningar att anmäla sig till!

Här skriver vi om aktuella utbildningar och som är öppna för alla att anmäla sig till!

Är du intresserad av att utbilda andra och har erfarenhet av aktivism inom Amnesty? Kontakta samordnaren för Amnesty ABC-E (se kontaktuppgifter nedan) och gör en intresseanmälan för det ideella uppdraget som utbildare!

Kontakt! 

Om du har frågor om utbildningarnas innehåll eller vill få hjälp med att arrangera en utbildning på din ort eller i ditt distrikt, kontakta Fartun Andersson Ramnemo på 0709144152 eller fartun.andersson-ramnemo@amnesty.se