Text: Aktivism

Aktivistseminariet

Varje höst håller Amnesty ett aktivistseminarium där alla aktiva medlemmar i landet är välkomna att delta. Huvudfokus ligger på våra kommande kampanjer, men det är också en helg för diskussion, utbildning och utbyte av tips och goda idéer.

Nu är anmälan för årets Aktivistseminarium stängd.

Aktivistseminariet 2018 kommer hållas i Stockholm den 20-21 oktober (för dig som är med i en ungdomsträff börjar träffen redan på fredagen den 19 oktober). Läs de två senaste numren av Insats för mer information! Tyvärr måste vi dock meddela att Eskinder Nega, som var inbjuden internationell gäst, tyvärr har blivit tvungen att ställa in sin medverkan under helgen. Mycket tråkigt då vi också vet att det är väldigt många grupper som arbetat med hans fall och såg fram emot att lyssna till och träffa honom.

Men! Om en dörr stängs så öppnas en annan med ett minst lika spännande innehåll, för istället kommer det sista passet att handla om totalförbudet mot abort i El Salvador. Vi får lyssna till Maria Teresa Rivera, en av “de 17” (Las 17) som dömdes till 40 års fängelse efter att ha fått missfall eller fött dödfödda barn. Hon satt fängslad tillsammans med Teodora del Carmen Vásquez som också tillhörde en av de 17, och som vi tidigare arbetat för under Skriv för frihet 2015. Idag har Maria Teresa asyl i Sverige men hon kämpar fortfarande för de kvinnor i El Salvador som fortfarande sitter fängslade efter att de haft komplikationer under graviditeten. Med det nya lagförslaget i Guatemala som bland annat kommer leda till samma situation som i El Salvador, där kvinnor fängslats efter att ha fått missfall eller fött dödfödda barn, så görs Maria Teresas historia än mer aktuell. Katarina Bergehed, sakkunnig Kvinnors rättigheter, kommer att moderera samtalet.

Har du frågor redan nu? Kontakta oss som jobbar med arrangemanget kring helgen:

Daniel Lundh, 070 -914 46 81 alt daniel.lundh@amnesty.se

Karin Ledin da Rosa, 070 987 04 65 alt karin.darosa@amnesty.se