Text: Aktivism

Riktlinjer för text

Vi vill med vår kommunikation skapa uppmärksamhet, inge hopp och uppmana till handling - i Global Identity Toolkit formulerat som REACT - FACT - ACT. Vi strävar även efter att vara tydliga, trovärdiga och slagkraftiga.

Generella riktlinjer

Amnesty ska så långt som möjligt uttrycka sig tydligt och lättbegripligt. Vi ska vara korrekta, utan att vara använda ett språk som är onödigt krångligt eller komplicerat. Dessutom ska våra budskap vara anpassade till de målgrupper vi försöker nå och de metoder vi använder (vi uttrycker oss exempelvis mer kortfattat på webben än i tryckt material).

Om du har frågor som rör språk eller vill ha synpunkter på en text kan du vända dig till din kampanj- eller aktivistsamordnare.

Några mer specifika regler