Text: Aktivism

Skapa material

I en global värld behöver vi en global identitet, så att våra handlingar i en del av världen förstärker våra handlingar överallt. Vi vill inte vara enformiga – men vi måste vara enhetliga.

Därför har vi tagit fram den här grafiska identiteten. Den kommer att hjälpa oss att skapa ett fokuserat och enhetligt budskap. Vårt budskap ska utmana människors fördomar och förutfattade meningar, förändra åsikter, ge oss nya anhängare och öka vårt inflytande.

Vi måste framstå och kännas som en rörelse som kan påverka, och den globala identiteten har tagits fram för att kunna användas av alla – på det internationella sekretariatet, inom sektionerna, i grupperna och av aktivister överallt.

Det är inte bara ett bildspråk: Det är ett sätt att tala och handla som kan förändra världen.