Text: Aktivism

Skapa eget material

Det står fritt för alla grupper och distrikt inom Amnesty att skapa sitt eget material. Se bara till att ni följer våra grundläggande grafiska riktlinjer. Vi ska inte vara enformiga, men det är viktigt att vi är enhetliga.

Trots att vi består av hundratusentals medlemmar spridda över hela världen, så är Amnesty International EN organisation, som ska se likadan ut överallt, och kommunicera på ett sätt som är så enhetligt som möjligt. Som en del i det arbetet ar Amnesty tagit fram en internationell grafisk identitet som ska genomsyra allt material - fysiskt såväl som digitalt - som produceras inom Amnesty. Detta gäller självklart även medlemmar/grupper/distrikt som vill ta fram egna affischer, foldrar, prsentationer eller informations- och utställningsmaterial.

Eftersom vi har en utmärkt formgivningsgrupp i den svenska sektionen är vår huvudrekommendation att ni går via den om ni vill producera eget material. Gruppens medlemmar arbetar ideellt, så det är viktigt att ni kontaktar den med god framförhållning om de ska kunna hjälpa er.

Om ni vill göra material på egen hand hittar ni de grafiska riktlinjer ni behöver hålla er till nedan. Har ni frågor eller vill att någon slänger ett öga på ert material innan det går till tryck/utskrift kan ni alltid kontakta er aktivistsamordnare

Text

Färg

Amnestys färg är gul, vilket så långt som möjligt bör prägla ert material. Skriver ni ut material är det i regel enklast att producera det i svart och skriva ut/kopiera det på våra gula signalaffischer. Om ni vill använda andra färger rekommenderar vi att ni i första hand håller er till svart eller grått (se sid 17 i Global Identity Toolkit). Om ni använder formgivningsprogram för att producera eget material ska ni använda följande färgkoder för gult:

Logga

Amnestys logga bör alltid finnas med på ert material, och det är bättre att ni laddar ner loggan digitalt istället för att rita själva. Bäst är om ni använder den fullständiga loggan med både ljuset och texten Amnesty International, men det går även att enbart använda ljuset. Så långt som möjligt bör loggan placeras längst ner i högra hörnet. Vi avråder generellt från alla modifieringar av loggan.

Global Identity Toolkit

Ni som vill sätta er in i Amnestys kommunikativa och grafiska riktlinjer på ett djupare plan kan med fördel ta en titt i Global Identity Toolkit, som är Amnestyrörelsens gemensamma handbok för produktion av kommunikativt material. För er som ska göra en enkel affisch eller ett flygblad är det dock att betrakta som överkurs. Håller ni er till riktlinjerna ovan, så ligger ert material inom ramen för våra riktlinjer.