Text: Aktivism

Formgivningsgruppen

När man som Amnestygrupp vill skapa grafiskt material kan det vara svårt att veta vilket typsnitt och färger som ska användas. Det finns bland annat en formgivningsgrupp som kan hjälpa er.

Formgivningsgruppen består av ett antal frivilliga aktivister med professionell bakgrund inom grafisk design och formgivning. Ambitionen är att fungera som en egen liten designbyrå inom Amnesty. För att hjälpa till att göra det gemensamma arbetet inom Amnesty ännu tydligare och mer effektivt kan de hjälpa er att ta fram fina trycksaker till era aktiviteter så som flygblad, affischer, skyltar, foldrar, utställningar eller vad det nu är ni behöver. Maila dem på formgivningsgruppen(at)mail.amnesty.se.

Om ni vill beställa något - tänk på detta när ni kontaktar gruppen:

Här är några exempel på trycksaker som formgivningsgruppen har tagit fram: