Text: Aktivism

Amnestyboken

Informativ och utförlig om Amnestys verksamhet.

Format: 14x19 cm, 70 sidor.
Kostnad: Gratis

Film om Amnesty

13 minuter lång film om Amnestys arbete för mänskliga rättigheter.

Format: DVD
Språk: Svenska
Kostnad: Gratis