Text: Aktivism

Gränsen mellan annat Amnestyarbete och lobby är egentligen lite flytande, då vårt arbete i sin helhet handlar om politisk påverkan och våra aktivister ofta skriver brev direkt till personer på höga positioner.

När vi talar om om "lobbyarbete" inom Amnesty syftar vi i regel på politisk påverkan där vi tar personlig kontakt med makthavare/beslutsfattare på högre nivå, t.ex. riksdagsledamöter, anställda på utrikesdepartementet eller andra länders ambassadörer. I många fall handlar lobbyverksamhet om att påverka någon att i sin tur rikta påtryckningar på dem som har det direkta ansvaret, till exempel att svenska EU-parlamentariker via sina kontakter bidrar till förändring i andra EU-länder.

Om ni vill ta kontakt med riksdagspolitiker, regeringskansliet/utrikesdepartementet, andra länders ambassader eller svenska ambassader utomlands ska ni höra av er till Maja Åberg, lobbyansvarig på sekretariatet (08-729 02 42, maja.aberg@amnesty.se). Detta för att vi skall kunna samordna våra lobbyinsatser på bästa sätt, och för att ni ska få tips, råd och information.

Exempel på aktiviteter

Vi har vid flera tillfällen uppvaktat ambassader på initiativ från enskilda Amnestygrupper, till exempel för att ta upp enskilda fångars situation (ofta ett aktionsfall som gruppen arbetar med). I regel genomförs besöket av Amnesty generalsekreterare eller annan personal från sekretariatet, tillsammans med någon representant för gruppen. Här kan ni läsa om Amnestygrupp 151 i Stockholm, som 2004 bakade ett pepparkaksfängelse (komplett med pepparkaksfångar i celler, pepparkaksvakter och pepparkaksvakthundar i koppel av lakritsremmar), som de tillsammans med dåvarande generalsekreteraren Carl Söderbergh försökte överlämna till Syriens ambassad: Från pepparkaksfängelse och brev... till besök i Damaskus (Amnesty Press 2005)

Våra landsamordnare och medlemmar från våra specialgrupper har ibland deltagit på ambassadbesök där Amnesty tagit upp specifika frågor, till exempel om dödsstraffet i Japan, eller om Filippinerna skall ansluta sig till Romstadgan och internationella brottmålsdomstolen. Det händer även att medlemmar med specialkompetens tillsammans med sekretariatspersonal träffar landhandläggare på utrikesdepartementet och tar upp Amnestys rekommendationer gällande det specifika landet.

Ett annat exempel på ambassadlobby är när vi bad sina aktiva medlemmar att ringa direkt till USA:s ambassad för att uppmana dem att stänga fånglägret på Guantanamo Bay.

I samband med riksdagsvalet 2010 genomfördes kampanjen Väck politikerna då vi tog upp människorättsfrågor relevanta i Sverige, bland annat flyktingar och migranters rättigheter, avsaknaden av ett separat tortyrbrott i svensk lag och användningen av så kallade "diplomatiska försäkringar". Amnestygrupper uppmanades att arrangera träffar med lokala riksdagskandidater för att diskutera frågorna, och de fick ta ställning till om de tänkte arbeta för för dessa frågor ifall de kom in i riksdagen. Det var ett bra sätt att få upp våra frågor på dagordningen och visa politiker att det finns väljare som bryr sig om frågorna i deras valkretsar. Dessutom kunde vi följa upp frågorna med de politiker som sedan blev invalda i riksdagen. Under samma kampanj arrangerade vi även flera offentliga debatter med lokala politiker.