Text: Aktivism

Bli medlem!

Att värva medlemmar är en viktig arbetsuppgift för alla delar av aktiva delar av Amnesty. Börja med er själva!

Det finns många sätt att delta i Amnestys arbete för mänskliga rättigheter som inte kräver att man är medlem i organisationen. Det går exempelvis att arbeta med webbaktioner och blixtaktioner, man kan gå med i ett nätverk eller bli sms-aktivist utan att vara Amnestymedlem.

Är man däremot med i en aktiv del av Amnestys organisation, till exempel i en Amnestygrupp eller en distriktsstyrelse, så ska man vara medlem i den svenska sektionen (eller någon annan Amnestysektion). Detta är ett krav som ställs i svenska Amnestys stadgar. Amnestys aktiva medlemmar fungerar i många fall som lokala talespersoner för organisationen, och vi tycker det är ett ganska rimligt krav att man är medlem i en organisation som man aktivt företräder. Som medlem hanterar man även i vissa fall internt material.

Att bli medlem i Amnesty kostar 240 kronor per år för helbetalande medlemmar och 160 kronor per år för personer under 20 år. Avgiften kan betalas via autogiro (endast helbetalande medlemmar), via kortbetalning eller via plus- eller bankgiro, se sidan för betalningssätt.