Text: Aktivism

Tips till grupper

Här hittar du olika former av stöd som din grupp kan använda för att bedriva ett bra arbete. Det kan röra sig om rekryteringstips, arbetsformer, ekonomiskt eller personellt stöd.

De fyra arbetsområdena ligger till grund för Amnestys verksamhet. Självklart behöver grupper inte jobba med alla fyra områdena, utan kan plocka mellan de som passar gruppens arbete och individer.

Verksamhets- och aktivitetsbidrag kan möjliggöra aktiviteter i gruppen som annars vore beroende av att gruppen jobbade med insamling till sin egen verksamhet.

Många grupper är i behov av nyrekrytering av medlemmar och här hittar du tips och råd till hur just ni kan gå tillväga. Kanske kan en hemsida eller deltagande i rekryteringsmöten vara just det som din grupp behöver.