Text: Aktivism

Regler och riktlinjer 

Arbetet i  Amnesty är vare sig formellt eller byråkratiskt. Det finns massor av möjligheter att vara kreativ, att ta egna initiativ och att komma med nya idéer om hur arbetet ska bedrivas. Men självklart finns det också regler och riktlinjer för vår verksamhet som ska se till att vi arbetar på ett sätt som är demokratiskt och öppet, att vår verksamhet och ekonomi granskas och att vi värnar om vår trovärdighet. 

Amnesty är en av världens största människorättsorganisationer, och alla inom Amnesty har ett ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi behöver se till att vår information är korrekt, att vi som organisation "talar med en röst" och att vi uppträder på ett schysst sätt. Den som stödjer oss ska känna sig trygg med att våra pengar används på ett funktionellt sätt och att det finns en fungerande granskning och kontroll. Amnesty följer den lagstiftning som finns vad gäller ekonomi och redovisning, vår organisation följer svensk föreningspraxis och vi har riktlinjer som ställer krav på oss att arbeta på ett sätt som är etiskt och hållbart. Nedan hittar ni de riktlinjer som är viktigast för aktiva medlemmar att känna till.

Amnestys åtagande och information

Organisation

 Ekonomi

Samarbeten och samverkan

Amnesty ser det generellt som positivt att samarbeta med andra som arbetar med samma frågor som vi. I samband med all typ av samverkan ska ni dock gå igenom nedanstående tre frågor:

Generellt avråder vi från insamling tillsammans med andra organisationer, eftersom de ofta leder till otydlighet kring hur pengarna ska fördelas och användas. Skulle ni ändå genomföra en sådan insamling ska det i förväg tydliggöras skriftligt hur pengarna ska fördelas. 

Läs mer: Samarbete med andra organisationer