Text: Aktivism

Dags att rapportera

Nu börjar verksamhetsåret 2016 lida mot sitt slut och då ska vi alla tänka på att rapportera årets verksamhet och ekonomi. Här hittar du instruktioner och formulär att fylla i. 15 februari är sista datum för rapport.

Arbetsgrupper och Ungdomsgrupper

Som vanligt ska alla arbetsgrupper och ungdomsgrupper rapportera om vad ni gjort under året. Sedan 2014 behöver samtliga grupper fylla i ett webb-formulär med ett par snabba frågor om gruppens arbete - frågorna handlar exempelvis om hur många ni är i gruppen, hur många möten ni haft, och hur många aktiviteter ni anordnat. 
Här hittar ni formuläret

I år har vi valt att ge grupper möjlighet att även skicka in sin verksamhetsberättelse via webb-formuläret, för att underlätta för er. Formuläret inkluderar därför en valfri del med mer allmänna frågor om hur ni arbetat i gruppen under året. Er grupp kan välja att fylla i denna del, och behöver då INTE skicka in en separat verksamhetsberättelse via mejl eller på papper. För de grupper som även fortsatt vill skicka in sin rapport i pappersform så går det såklart bra - ni kan då hoppa över de valbara frågorna i formuläret och sänder in er verksamhetsberättelse som vanligt till Mats Engman, mats.engman@amnesty.se eller Amnesty International, Mats Engman, Box 4719, 11692 Stockholm.

Redovisningsgrupper ska som vanligt skicka in en ekonomisk årsrapport för 2016. Instruktioner och tips för denna hittar ni på sidan Rapportering.