Text: Aktivism

Bidragsgivare

Fråga vänner och bekanta om de vill bli bidragsgivare till er grupp. Bestäm ett fast belopp, t.ex. 100 eller 150 kronor per år, som alla betalar. I början av varje år skriver ni till era bidragsgivare, tackar för deras stöd under föregående år och uppmanar dem att sätta in pengar för det nya året. Ni kan även uppmana era bidragsgivare att i sin tur värva nya bidragsgivare bland sina bekanta.

Ge gärna varje bidragsgivare ett nummer som hen kan ange vid inbetalning av sitt bidrag.

Skriv till era bidragsgivare 2-3 gånger per år och berätta om vad ni har gjort, så att de ser hur deras pengar används. Ta också gärna initiativ för att knyta närmare kontakt med era bidragsgivare, t.ex. genom att bjuda in dem till gruppens årsmöte eller uppmana dem att delta i era utåtriktade aktiviteter.

Det här är en form av insamling som är lätt att administrera, som kan få många positiva sidoeffekter och som över tid kan ge väldigt mycket pengar. Notera dock att vi endast rekommenderar metoden för redovisningsgrupper som har egna konton.

Viktigt om Personuppgiftslagen!

Enligt personuppgiftslagen (PUL) är ni skyldiga att upplysa dem ni värvar som bidragsgivare att ni kommer att spara deras kontaktuppgifter, samt försäkra att ni kommer att hantera deras uppgifter i enlighet med de regler som PUL föreskriver. I korthet: