Text: Aktivism

Svenska Amnesty 2016

Den svenska sektionen av Amnesty har en vision för hur Amnesty ska vara 2016 och inom den finns det två-årsplaner.

Den svenska sektionens årsmötet 2010 har antagit en långsiktig inriktning för den svenska sektionens verksamhet utifrån fem målområden: