Text: Aktivism

Internationell plan

På det internationella rådsmötet 2009 antog Amnesty International en internationell strategisk plan för de kommande sex åren: Integrated Strategic Plan (ISP) 2010-2016.

Amnesty International ska enligt denna plan arbeta i partnerskap med dem som utsätts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter, med rättighetsbärare och deras företrädare samt särskilt stötta människorättsförsvarare. Det betyder att de även aktivt ska delta i vår planering och vårt arbete.

Vi ska också bli bättre på att planera, prioritera och redovisa våra framgångar och tillkortakommanden på ett samlat sätt. Vidare ska vi stödja arbetet för mänskliga rättigheter i länder där det idag är svagt och en större del av våra gemensamma resurser ska investeras i de länder där människorättsproblemen är som störst.

Följande fem områden ska utgöra organisationens kärnarbete under de kommande sex åren och vara obligatoriska för alla Amnestyenheter i världen:

ISP 2010-2016 delas in i 18 verksamhetsområden och har kallats en "strategisk karta" som ska vägleda Amnesty Internationals arbete fram till 2016. De 18 verksamhetsområdena är följande:

Utifrån ovanstående verksamhetsområden beslutar den internationella Amnestyrörelsen om tvååriga globala prioriteringar. Utifrån dessa prioriteringar arbetar sektionerna fram tvååriga verksamhetsplaner på nationell nivå.