Text: Aktivism

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är till för att ge stöd till den löpande verksamhet som ni har i gruppen. Det kan handla om kostnader för frimärken, polistillstånd eller material till aktioner. Verksamhetsbidraget kan enbart sökas av sektionsgupper.

Sektionsgrupper kan söka verksamhetsbidrag från sektionen. Bidraget är på 2 000 kronor per år, och gruppens kostnader får inte överstiga det beloppet under ett verksamhetsår, enligt sektionens revisorer. Grupperna med högre kostnader än 2 000 kronor kan dock ansöka om aktivitetsbidrag. Notera att om ni har kvar pengar från tidigare år måste den summan dras av från maxbeloppet 2 000 kronor, detta eftersom sektionens revisorer inte accepterar högre verksamhetskostnader än 2 000 kronor som inte redovisas till sektionen.

Pengarna betalas ut till gruppens kassaansvarig, som personligen ansvarar för att gruppens kostnader bokförs och redovisas internt inom gruppen.

Ansökan om verksamhetsbidrag hittar du under rubriken Mallar.