Text: Aktivism

Stöd från sekretariatet

På sekretariatet finns det anställd personal som jobbar med att ge stöd till aktivister. Det finns allt ifrån lokala kampanjledare och verksamhetsutvecklare till ungdomssamordnare. Här finns en lista på de personerna och du är alltid välkommen att kontakta oss!

Vem är kontaktperson för mitt distrikt?

I Sverige finns 18 olika Amnestydistrikt, och distrikten har ansvariga kontaktpersoner på sekretariatet. Om du som aktivist, din grupp eller ditt distrikt behöver stöd i någon fråga är ett bra tips att ta kontakt med kontaktpersonerna för just ditt distrikt. Distrikten är uppdelade i tre regioner, Nordöst, Nordväst och Syd. Här nedanför ser du uppdelningen.

Nordöst 

Beatrice Schönning och Sanna Blomgren: Östergötland/Södra Sörmland, Mälardalen, Stockholm, Uppsala, Gästrikland/Dalarna, Södra Norrland, Västerbotten

Nordväst

Daniel Lundh och Karin Ledin da Rosa: Skaraborg, Göteborg, Örebro, Bohuslän/Älvsborg, Värmland/Dalsland, Norrbotten

Syd

Emma Ley och Marianne Gyllenpistol: Skåne/Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar/Kronoberg, Gotland

Vi som jobbar med aktivism och kampanj

Sara Bessa
Verksamhetsutvecklare Ung Aktivism

sara.bessa@amnesty.se

+46723077031

Beatrice Schönning
Verksamhetsutvecklare Aktivism Nordöst

beatrice.schonning@amnesty.se

+ 46 70 860 86 28

Sanna Blomgren
Kampanjledare Nordöst

sanna.blomgren@amnesty.se

+46709870463

Daniel Lundh
Verksamhetsutvecklare Aktivism Nordväst

daniel.lundh@amnesty.se
+46 709 144 681

Karin Ledin da Rosa
Kampanjledare Nordväst

karin.darosa@amnesty.se

+46709870465

Emma Ley
Verksamhetsutvecklare Aktivism Syd

emma.ley@amnesty.se

+46709144152

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare Syd

marianne.gyllenpistol@amnesty.se

+46707445793

Karolina Pontén
Samordnare Mobilisering

karolina.ponten@amnesty.se

+46733101521