Text: Aktivism

Gruppdynamik

På den här sidan har vi samlat våra bästa idéer vad gäller att skapa en fungerande långsiktig verksamhet - en grupp som är effektiv och tydlig, där medlemmarna trivs och utvecklas.

Hur får man en grupp att fungera bra? Frågan är givetvis oändligt komplicerad, och kommer alltid vara beroende av vilken grupp och vilka individer det handlar om, samt vad de har i uppgift att göra. Men med det sagt så finns det mängder av generella instruktioner och specifika tips som ofta fungerar och som kan vara värda att testa. 

På den här sidan hittar ni våra bästa idéer och instruktioner för att skapa fungerande grupper. Använd dem som inspiration eller underlag för diskussion inom gruppen. Att utveckla arbetssätt, mötesformer och rutiner inom en grupp är kontinuerliga arbetsuppgifter som man egentligen aldrig blir klar med. Ingen grupp kommer någonsin bli optimal eller perfekt, men genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete kan man åtminstone komma lite närmare.

Ledarskap

Roller och arbetsfördelning

Individer och personligheter

Möten

Planering och styrning

Konflikter och konflikthantering

Analysverktyg