Text: Aktivism

Aktivitetsbidrag

Alla grupper (ungdomsgrupper, sektionsgrupper, redovisningsgrupper och specialgrupper), distrikt och samordningar kan söka om aktivitetsbidrag.

Bidraget är till för att möjliggöra större aktiviteter och projekt och är inte begränsat till ett visst belopp. Era utlägg ska redovisas till sektionen, och ska därför inte inkluderas i er egen bokföring.

För att er grupp ska få aktivitetsbidrag ska ni först ringa sekretariatet och sedan skicka in ansökningsblanketten. Avgörande för om era ansökningar kommer att beviljas är om era aktiviteter ligger i linje med prioriteringarna i sektionens handlingsplan och andra styrdokument. Vi beviljar inte aktivitetsbidrag för arrangemang som samlar in pengar till något annat ändamål än svenska sektionen Amnesty International. De insamlade medlen ska då täcka upp för aktivitetsbidraget och sättas in på angivet plusgiro. Endast i undantagsfall och med en god motivering beviljar vi belopp över 1000 kr för annonskostnader då det har visat sig att andra mindre kostsamma marknadsföringskanaler ger bättre resultat.

Ansökan om aktivitetsbidrag hittar du under rubriken Mallar.

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Bidraget kan sökas av alla grupper, ungdomsgrupper, distrikt och samordningar inom sektionen. Specialgrupperna har möjlighet att söka bidrag hos samordnaren för specialgrupper för utåtriktade aktiviteter­ varför de i första hand bör söka bidrag där.

Vi beviljar aktivitetsbidrag till specifika aktiviteter, projekt och kampanjer. Avgörande för om ansökning kommer beviljas är om aktiviteten ligger i linje med prioriteringarna i sektionens handlingsplan och andra styrdokument, samt är av utåtriktad karaktär.

Alltså prioriteras ansökningar till aktuella kampanjer och aktionsdagar. Vi beviljar inte aktivitetsbidrag för arrangemang som samlar in pengar till något annat ändamål än svenska sektionen Amnesty International.

Om arrangemanget samlar in pengar ska de insamlade medlen täcka upp för aktivitetsbidraget och sättas in på angivet plusgiro.

Endast i undantagsfall och med en god motivering beviljar vi belopp över 1000 kr för annonskostnader då det har visat sig att andra mindre kostsamma marknadsföringskanaler ger bättre resultat.

Vi beviljar inte aktivitetsbidrag till utbetalning av lön, vi kan bevilja arvode i vissa fall men det är då en förutsättning att det finns F­skattesedel.

Hur går man tillväga?

  1. Den som ska ansöka kontaktar sekretariatet och beskriver vilken aktivitet de planerar att genomföra, och vad den kommer använda pengarna till. Detta för att stämma av om aktiviteten överhuvudtaget ligger i linje med det vi prioriterar.
  2. Den formella ansökan görs via formuläret “Ansökan om aktivitetsbidrag” samt ett budgetförslag och skickas till sekretariatet.
  3. Så snart bidraget beviljats kommer pengarna betalas ut, och sökande får instruktioner för hur pengarna ska redovisas. Vi räknar med att pengarna ska kunna betalas ut 5­10 arbetsdagar efter att vi fått ansökan dock kan ansökan över 5000 kronor ta längre tid.
  4. När aktiviteten är genomförd ska en kortare rapport om aktiviteten och resultatet skickas till handläggare. Kvitton redovisas till ekonomin. Ev. pengar som blivit över ska betalas tillbaka till sekretariatet, plusgiro: 459 77­6

Här kan du se exempel på hur ansökan och rapport kan se ut:


För frågor kontakta

Ida Wistbacka
ida.wistbacka@amnesty.se