Text: Aktivism

Aktivistportalen

Under maj och juni 2017 kommer aktivistportalen uppdateras. Vi kommer förändra strukturen på portalen, lägga till information/instruktioner som saknas och göra uppdateringar där det behövs. Tyvärr är det troligt att sidan kommer bli rörig och inkonsekvent under tiden arbetet pågår. Räkna exempelvis med att vissa länkar inte kommer fungera, och att vissa sidor kan komma att bestå av en rubrik utan innehåll. Förhoppningsvis får vi dock en bättre portal när arbetet har avslutats.

På den här sidan kommer vi försöka beskriva hur arbetet fortgår. Har ni frågor, synpunkter eller förslag som rör portalen får ni gärna kontakta mig. 

Mats Engman, aktivistsamordnare, tel 08-729 02 66, mats.engman@amnesty.se

- - -

Vecka 20-21: Den tidigare rubriken "Arbeta med individfall" har ersatts med rubriken "Arbetsformer". Allt innehåll under rubriken kommer ses över.

Vecka 21-22: Våra arbetsmetoder kommer samlas under fyra huvudrubriken