Text: Aktivism

Stöd från sekretariatet

På sekretariatet finns det anställd personal som jobbar med att ge stöd till aktivister. Det finns allt ifrån lokala kampanjledare och verksamhetsutvecklare till ungdomssamordnare. Här finns en lista på de personerna och du är alltid välkommen att kontakta oss!

Vem är kontaktperson för mitt distrikt?

I Sverige är Amnesty uppdelat i tre regioner; nordöst, nordväst och syd. Nedan finner du oss som jobbar med aktivism och kampanj.

Team Nordöst 

Östergötland/Södra Sörmland, Mälardalen, Stockholm, Uppsala, Gästrikland/Dalarna, Södra Norrland, Västerbotten

Beatrice Schönning
Verksamhetsutvecklare Aktivism Nordöst

beatrice.schonning@amnesty.se

+ 46 70 860 86 28

Sanna Blomgren
Kampanjledare nordöst
sanna.blomgren@amnesty.se

+46709870463

Team Nordväst

Skaraborg, Göteborg, Örebro, Bohuslän/Älvsborg, Värmland/Dalsland, Norrbotten

Daniel Lundh
Verksamhetsutvecklare Aktivism Nordväst

daniel.lundh@amnesty.se
 
+46709144681

Karin Ledin da Rosa
Kampanjledare Nordväst

karin.darosa@amnesty.se

+46709870465

Team Syd

Skåne/Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar/Kronoberg, Gotland

Emma Ley
Verksamhetsutvecklare Aktivism Syd

emma.ley@amnesty.se

+46709144152

Marianne Gyllenpistol
Kampanjledare Syd

marianne.gyllenpistol@amnesty.se

+46707445793

Vi som jobbar nationellt

Sara Bessa
Verksamhetsutvecklare Ung Aktivism

sara.bessa@amnesty.se

+46723077031

Karolina Pontén
Samordnare Mobilisering

karolina.ponten@amnesty.se

+46733101521

William Cöster
Projektledare Studentaktivism
william.coster@amnesty.se
+46733302993