Text: Aktivism

Samarbete med andra organisationer

Amnesty är en del av en global människorättsrörelse och kraften hos den här rörelsen är enorm när vi arbetar i samma riktning. Därför är det bra att samarbeta med andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter!

Därmed inte sagt att vi kan samarbeta med alla organisationer. Några fina hållpunkter att hålla sig till är att ställa nedanstående frågor inför beslut om ett eventuellt samarbete:

  1. Ligger aktiviteten i sin helhet inom Amnestys åtagande och arbetssätt? Amnesty skulle kunna genomföra aktiviteter som t.ex. kritiserar EUs flyktingpolitik, men inte om de åtföljdes av krav på att Sverige ska gå ur EU (en fråga där Amnesty inte har någon åsikt). Arrangerar man manifestationer i samarbete med andra organisationer är det viktigt att man gemensamt enas om vilka paroller man ska föra fram.
  2. Kan Amnestys politiska eller religiösa opartiskhet ifrågasättas? Inget hindrar att vi informerar om vårt arbete eller samlar in pengar under en gudstjänst eller ett politiskt möte. Det innebär inte att vi tar ställning för dem. Vi kan också medverka i aktiviteter om vi skulle bli inbjudna av en enskild församling eller ett enskilt politiskt parti. Om däremot Amnesty är med och arrangerar en aktivitet, så bör alla (eller inga) politiska partier inbjudas att medverka.
  3. Riskerar samarbetet att på något sätt skada Amnestys trovärdighet? Amnesty bör aldrig samarbeta med organisationer som inte tar avstånd från våld. Amnesty ska aldrig kopplas samman med bråk eller skadegörelse. Om kampanjmetoderna tar sig våldsamma uttryck brukar dessutom budskapet drunkna i den negativa publicitet som metoderna orsakar.

Amnesty samlar inte in pengar tillsammans med andra organisationer eftersom det då kan uppstå missförstånd om vart pengarna går. Men ibland anordnas exempelvis en konsert i samarbete med någon annan större organisation, och om så sker, är det viktigt att det framgår hur fördelningen av pengar ser ut och den bör vara lika.

Om du känner dig osäker på vad som gäller i ett enskilt fall - kontakta sekretariatet!