Text: Aktivism

Rapportering 2017

Nu är det dags att rapportera för år 2017. Vi behöver era svar senast 15 februari.

Rapport grupper

Gäller grupper, ungdomsgrupper och specialgrupper.

Länk till formulär

Rapport distrikt

Länk till formulär

Rapport landsamordnare

Länk till formulär

Rapport förvarsgrupper

Länk till formulär

Rapport FMS:are

Länk till formulär

Rapport aktionsfall

Tänk på att ni måste fylla i formuläret flera gånger om ni har flera aktionsfall

Länk till formulär

Om ni föredrar det kan ni också välja att rapportera om arbetet med ert aktionsfall via det gamla pappersformuläret.