Text: Aktivism

Rapportering

Alla grupper och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera om sin verksamhet. Här hittar ni alla instruktioner!

Om ni är osäkra på vilken rapportering ni behöver göra, se gärna tabellen på sidan 6 i decembernumret av Insats!

Verksamhetsberättelse för sektions- och redovisningsgrupper

Lämna in er verksamhetsberättelse

I formuläret har ni även möjlighet att skicka in er ekonomiska årsrapport och er medlemslista som bifogade filer. Men det går även bra att skicka in dem separat till berörd verksamhetsutvecklare via e-post eller papperspost (adresser hittar ni längst ner i texten).

Aktionsfallsrapport

Arbetar din grupp med ett särskilt aktionsfall? I så fall ska ni fylla i en aktionsfallsrapport om vad ni gjort under det gångna året.

Det går också bra att ladda ner 

, fylla i den och skicka den via e-post eller papperspost post till: andrea.bodekull@amnesty.se / Amnesty International, Andrea Bodekull, Box 4719, 116 92 Stockholm

Ekonomisk årsrapport

Senast den 15 februari ska alla grupper och distrikt ha sammanställt en ekonomisk rapport över de intäkter och kostnader ni haft under 2018. 

Redovisningsgrupper och distrikt ska skicka in sina rapporter till sekretariatet.

Sektionsgrupper följer samma instruktioner, men redovisar enbart sin ekonomi internt inom gruppen och behöver alltså inte skicka in sin rapport.

Er ekonomiska årsrapport som ska innehålla:

 När ni bokför er ekonomi ska ni utgå från nedanstående kostnadsslag.

Intäkter:

Kostnader:

• Verksamhetsbidrag
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Bössinsamlingar
• Gruppavgifter och gåvor (avser distrikt)
• Evenemang
• Övrigt

• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Utbildningar/möten
• Egna möten
• Evenemang
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Evenemang
• Övrigt

Vi uppmanar alla grupper att använda Amnestys kassabok, som är ett enkelt webbaserat bokföringsverktyg anpassat för Amnestys grupper och distrikt. I kassaboken finns en särskild funktion för att skriva ut rapporter, så er ekonomiska årsrapport är bara några knapptryckningar bort. Vill ni sköta er ekonomiredovisning på egen hand rekommenderar vi att ni använder mallen för ekonomisk årsrapport.

Den ekonomiska redovisningen ska vara sekretariatet tillhanda senast den 15 februari. Notera att era ekonomiska rapporter inte behöver ha godkänts av era revisorer innan ni skickar dem till oss. Enligt våra standardstadgar har ni till den 31 mars på er att hålla era årsmöten och det är först då revisionen måste vara klar. Skulle er ekonomiska rapport förändras efter granskningen från er revisor ber vi er att kontakta oss.

Medlemslista

Vi ser gärna att ni i början av varje år skickar in en

.

Sista datum: 15 februari

Sista datum för att förmedla era verksamhetsberättelser, ekonomi- och aktionsfallsrapporter till oss är den 15 februari. Det som inte förmedlas via webbformulär ska skickas till respektive verksamhetsutvecklare:

Beatrice Schönning, verksamhetsutvecklare NORDÖST

beatrice.schonning@amnesty.se

Amnesty International, Beatrice Schönning, Box 4719, 116 92 Stockholm

Daniel Lundh, verksamhetsutvecklare NORDVÄST

daniel.lundh@amnesty.se

Amnesty International, Daniel Lundh, Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg

Fartun Andersson, verksamhetsutvecklare SYD

fartun.andersson@amnesty.se

Amnesty International, Fartun Andersson, Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö

Det är också till verksamhetsutvecklarna ni vänder er om ni har frågor.

Distrikt

Alla distrikt ska skicka en berättelse om sin verksamhet under 2018. Ni måste inte följa någon given mall, men får gärna utgå från nedanstående sju frågor. Skicka verksamhetsberättelse till berörd verksamhetsutvecklare. Alla distrikt med egen ekonomi ska skicka oss en ekonomisk årsrapport i enlighet med instruktionerna till grupper ovan.

  1. Några inledande generella ord om distriktets verksamhet under året.
  2. Distriktets löpande arbete under året med kampanjer, rekrytering, information etc. Verksamheten i distriktets styrelse eller särskilda temagrupper på distriktsnivå. Nämn också eventuella förändringar eller utveckling av distriktets organisation.
  3. Vilka större aktiviteter/arrangemang har distriktet genomfört under året? Ta även med större aktiviteter som anordnats av grupper.
  4. Läget i distriktets grupper. Nedlagda/nystartade grupper.
  5. Möten och utbildningar som anordnats av distriktet eller som distriktets medlemmar deltagit i.
  6. Distriktets insamlingsverksamhet och ekonomiska läge.
  7. Planer, förväntningar eller farhågor inför det kommande året.

Era ekonomirapporter och verksamhetsberättelser ska skickas till er verksamhetsutvecklare via e-post senast den 15 februari. Det är också till verksamhetsutvecklaren ni hör av er om ni har frågor som rör era rapporter.