Text: Aktivism

Insamling och hantering av pengar

Här hittar du all möjlig information om konton, kassabok, bokföring och allt annat som kan tänka sig vara extra viktig för en grupps kassör att ha koll på.

Regler vid insamling

Bokföring

Alla grupper ska ha en kassör (redovisningsgrupper) eller en kassaansvarig (sektionsgrupper) som tar hand om gruppens ekonomi. Kassören/kassaansvarig ansvarar för:

Amnestys kassabok

På medlemssidorna finns en lättanvänd  kassabok som vi rekommenderar alla grupper att använda (även sektionsgrupper). Gruppen registrerar sig som användare och får ett eget användarnamn och lösenord. Därefter lägger man in uppgifter om alla kostnader och intäkter, och när året är slut är det bara att skriva ut en rapport som blir gruppens ekonomiska årsrapport.

I anslutning till kassaboken finns en handledning som förklarar hur den ska användas, men i allt väsentligt är den självförklarande.

Amnestykonto

Alla redovisningsgrupper har möjlighet att öppna ett konto i gruppens namn. Det står er fritt att själva välja konto, men vi rekommenderar vårt Amnestykonto i Swedbank, som är särskilt utformat för Amnestys grupper och distrikt.

Att öppna kontot

Så snart registreringen av kontot är klar (tar 1-2 veckor) får kassören en säkerhetsdosa och instruktioner kring hur kontot ska skötas.

Att byta ansvarig för kontot

Så snart registreringen av kontot är klar (tar 1-2 veckor) får kassören en säkerhetsdosa och instruktioner kring hur kontot ska skötas. 

Den tidigare kassören ansvarar för att dennes säkerhetsdosa avregistreras genom att ange fel kod tre gånger (gör att dosan försätts ur funktion), och därefter lämna in den på ett Swedbankkontor (dosorna återvinns). Det går också bra att skicka dosan till:

Amnesty International
Mats Engman
Box 4719
116 92 Stockholm

Överföringar och betalningar

Överföringar och Plusgiro-/Bankgirobetalningar från kontot är obegränsade och kostnadsfria. Det går också att göra överföringar till ert konto, precis som till vilket konto som helst. Vid överföringar kan man dock bara lämna meddelanden som är tio tecken långa. Vill ni möjliggöra längre meddelanden än så får ni använda någon av tilläggstjänsterna Swish eller Bankgiro.

Insättningar och uttag av kontanter

De allra flesta bankkontor hanterar inte kontanter idag. Har ni genomfört en insamling rekommenderar vi därför att ni förvarar era kontanter i kassa. Alternativet är att någon av gruppens medlemmar tar hand om era kontanter, och överför motsvarande summa till gruppens konto. Vid uttag av kontanter föreslår vi samma metod - för över pengarna till någon av gruppens medlemmar, som sedan tar ut dem i en vanlig uttagsautomat.

Sektionens kontonummer

De flesta Amnestygrupper gör merparten av sina betalningar till sektionen, till exempel vid köp av material, betalningar för utbildningar/möten, återbetalningar av aktivitetsbidrag eller insättningar av gåvor. Här är de konton som svenska sektionen använder:

Plusgiro: 90 00 72-0 eller 459 77-6
Bankgiro: 900-0720
Bankkonto, Swedbank: 8327-9 (clearingnummer) 23.143.610-6 (kontonummer)