Text: Aktivism

Grupper inom Amnesty

Det finns flera olika typer av grupper inom Amnesty. De arbetar med samma kampanjer och arbetsformer, men har inte nödvändigtvis samma förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Av den anledningen skiljer sig även stödet till våra grupper åt på olika sätt.

Först och viktigast - alla grupper inom Amnesty har samma övergripande arbetsuppgifter:

Varje grupp väljer själv vilken/vilka av uppgifterna man vill prioritera, hur man vill organisera sig och vilken arbetsnivå man vill lägga sig på. Detta är gemensamt för samtliga grupper. Dessutom finns ett antal huvudprinciper som också gäller samtliga grupper:

Men det finns också flera faktorer som gör att olika grupper skiljer sig åt, och att vi ibland betonar olika saker i våra instruktioner till olika grupper. Här hittar ni de förutsättningar som gäller för respektive kategori.

Lokala grupper

Studentgrupper

Ungdomsgrupper

Specialiserade grupper