Text: Aktivism

MÖJLIGHET ATT GE INPUT TILL AMNESTYS NYA GLOBALA STRATEGI

Hur ska Amnesty International hålla sig relevant och effektiv i en ständigt föränderlig värld? Hur tar vi ut en riktning som utmanar de system som utgör roten till människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp?

Nu inleds en konsultationsprocess, som involverar hela internationella rörelsen, i syfte att ta fram en ny global strategi. Inom den svenska sektionen kommer medlemmar, grupper och personal ha möjlighet att inkomma med input som sammanställs av den svenska sektionsstyrelsen till General Assembly 2019.

Du som medlem, eller ni som grupp, besvarar ett formulär med frågor inom fem olika områden som den internationella rörelsen identifierat inför nästa strategiska period.

Följande underlag ingår i konsultationsprocessen i den svenska sektionen:


  • Brev från Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty Sverige

  • Vision från Kumi Naidoo (svenska), Amnesty internationals generalsekreterare.

  • Vision från Kumi Naidoo (engelska), Amnesty internationals generalsekreterare.

  • Information och instruktioner om processen

  • Frågeformulär för input till Amnestys globala strategi


Formuläret med frågorna är öppet fram till 7 juni.