Text: Aktivism

Mediaansvarig

Uppgift: Att öka distriktets närvaro i lokal media.

Uppdragsbeskrivning:

1. Inventering

Vilka lokala medier är relevanta att kontakta? Vilka är kontaktpersoner på redaktionerna?

2. Mediaplan

Göra en plan för de tillfällen då det är relevant att söka uppmärksamhet i media. Det finns massor av lämpliga tillfällen att kontakta media, till exempel när Amnestys arbete ger konkreta resultat (om en samvetsfånge blir frigiven, om ett land avskaffar dödsstraffet, om en förövare grips eller döms etc), vid start av nya kampanjer, vid lokala utåtriktade aktiviteter eller vid släpp av större rapporter (till exempel årsrapporten eller dödsstraffsrapporten). 

3. Skapa ett medianätverk

Skapa ett nätverk av personer inom distriktet som vill arbeta med mediafrågor. Medlemmarna i nätverket med jämna mellanrum skickar insändare till de lokala tidningarna och kontaktar redaktioner när det är lämpligt. Den som är mediaansvarig fyller funktionen som initiativtagare och samordnare för nätverket.

4. Utbilda

Att föra ut budskap via media är ett hantverk, och en kortare utbildning kan öka medlemmars förmåga ganska mycket. Den som är mediaansvarig kan ta initiativ till utbildning för distriktets medlemmar, antingen genom att uppmuntra till deltagande i nationella utbildningar eller genom att arrangera en lokal utbildning. Kontakta gärna sekretariatet om ni vill ha hjälp med att utforma en utbildning lokalt.

Ytterligare instruktioner

Att skriva insändare (läggs upp inom kort)