Text: Aktivism

Kampanjansvarig

Uppgift: Att se till att distriktet skapar kampanjaktiviteter.

Uppdragsbeskrivning

1. Utbildning

Se till att medlemmar inom distriktet får utbildning om kampanjen. Vanligtvis arrangerar sektionen kampanjutbildningar, aktivistseminarier eller andra typer av utbildningar. Ett alternativ kan också vara att hålla en egen utbildning inom distriktet. Kontakta gärna sekretariatet om ni vill diskutera hur ni kan skapa bra kampanjförberedelser för ert distrikt och era grupper.

2. Utåtriktade kampanjaktiviteter

De distrikt som lyckats bra med att skapa kampanjverksamhet har i regel antingen skapat en långsiktig kampanjgrupp eller arbetat med “kampanjmöten” där man bjuder in alla medlemmar som vill arbeta med kampanjen. Oavsett vilket alternativ man väljer behöver någon ta en ledande roll i den processen, föreslå en form för det kreativa arbetet, se till att arbetsprocessen blir effektiv och skapa en fungerande arbetsfördelning. 

3. Fungera som talesperson för kampanjen

En viktig del i vårt lokala kampanjarbete är att se till att vår verksamhet görs synlig i media. Den som är kampanjansvarig kan vara den som tar kontakt med lokal media och som uttalar sig om kampanjen.

4. Leda kampanjarbetet lokalt

I vissa av Amnestys kampanjer utgör särskilda aktionsdagar en oproportionerligt stor del av kampanjverksamheten lokalt. Tanken är att aktionsdagarna ska fungera som en kraftsamling under våra kampanjer - inte att de ska utgöra kampanjarbeetet i sin helhet. En kampanjsamordnare kan genom att ta initiativ kontinuerligt under kampanjperioden se till att kampanjen “hålls ihop”, att den synliggörs kontinuerligt och att den inte faller i glömska mellan aktionsdagarna.

En annan viktig del av det arbetet är att hålla koll på lokala evenemang och liknande, där kampanjen kan synliggöras. Alternativt att hitta lokala samarbetspartners som distriktet kan samverka med under kampanjens gång.

Det är också viktigt att markera när våra kampanjer faktiskt tar slut, till exempel genom att arrangera en särskild aktivitet som fungeerar som slutpunkt för kampanjen. Dessutom tycker vi egentligen att en väl genomförd kampanj förtjänar en lika väl genomarbetad avslutningsfest...

Ytterligare instruktioner

Att skapa utåtriktade kampanjaktiviteter (läggs upp inom kort)

Att skapa kampanjbudskap - “hallonmetoden” (läggs upp inom kort)