Text: Aktivism

Grupp- och meedlemsansvarig

Uppgift: Att se till att distriktets befintliga medlemmar och grupper träffas, får stöd att utvecklas och att de känner sig delaktiga i verksamheten.

Det är svårt att ge detaljerade instruktioner för uppdraget, eftersom det i så stor utsträckning är beroende av de lokala förutsättningar. Men nedanstående är några exempel på vad uppdraget skulle kunna inkludera:

Ge stöd till grupper under bildande eller helt nya grupper

Nya grupper behöver i regel hjälp för att komma in i Amnestys arbete, för att få koll på Amnestys riktlinjer, etablera fungerande rutiner och få en tydlig bild av vad man kan och vill göra. I synnerhet är det viktigt att ge ett aktivt stöd till gruppsekreteraren, som ju har en nyckelroll i arbetet med att samordna gruppen. 

Vissa distrikt utser särskilda ”faddrar” som ger stöd till nya grupper under en inledningsfas. I andra distrikt håller en närliggande grupp eller någon i distriktsstyrelsen lite extra kontakt med gruppen.

Träffar för distriktets medlemmar

Vissa distrikt (eller orter) arrangerar träffar för att medlemmar ska lära känna varandra och utbyta kunskap, idéer och erfarenheter. Det kan handla om särskilda träffar för gruppsekreterare, kassörer eller medlemmar som arbetar med en särskild kampanj eller fråga.

Arrangera sociala aktiviteter

Det finns ett stort egenvärde i att medlemmar träffas, lär känna varandra och utvecklar sina relationer till andra medlemmar inom Amnesty. Distriktet kan bidra till detta genom att arrangera aktiviteter i just det syftet - antingen helt sociala aktiviteter som en julfest, sommarpicknick, pubkväll etc, eller ”semiformella” aktiviteter som både fyller en social och arbetsmässig funktion, till exempel en temakväll där man bjuder in en föreläsare eller ser och diskutera en film tillsammans.