Text: Aktivism

Extern kommunikation

Om det finns någon som är intresserad av kommunikation i distriktet är det ett arbetsområde som gynnar aktivismen både när det ska rekryteras och när det är kampanjaktiviteter på gång. Det är också ett område som kan delas upp i flera roller.

Extern kommunikation kan innebära ansvar för media, kommunikation, material och webb.

Media

 Artiklar om lokala aktiviteter och insändare är en viktig del av mediabilden om Amnesty för att visa att vi är en aktivistorganisation och för att sprida vårt budskap, därför bör personen som är ansvarig alltid tänka in lokalmedia inför planerandet av kampanjer och aktioner som att skriva pressmeddelanden och informerar media inför kommande aktiviteter.  Inför en aktion eller annan utåtriktad aktivitet är det viktigt att utse  en person som är kontaktperson gentemot media.   

Webb

Alla distrikt finns representerade på Amnestys kontaktsidor. Ni kan få inloggningsuppgifter så att ni själva kan uppdatera sidan för ert distrikt om vad som händer lokalt.

Material

En viktig del i kampanjarbetet är att försäkra er om att ni har det material som ni behöver, både det ni själva utformar och det som finns att beställa från sekretariatet. Det finns bra information om hur Amnesty kommunicerar på våra medlemssidor för den som vill göra eget.

Tips

Utforma ett medianätverk där ni samarbetar med att skriva insändare till lokala tidningar. Gör en inventering av vilka lokalredaktioner (tidningar, lokalradio och tv)  grupperna har kontakt med för att ta reda på "vita fläckar" som kan bearbetas. Framför allt för att skicka insändare men även att ha kontakt med redaktionerna inför olika aktiviteter.