Text: Aktivism

En ny aktivismstrategi

I höst antar sektionsstyrelsen en ny strategi för att utveckla aktivismen inom den svenska sektionen. Vad ska prägla vår aktivism i framtiden? Delta i diskussionen!

Under våren bjuder svenska sektionen in alla aktiva medlemmar, grupper och distrikt till en diskussion om vårt arbete på aktivistnivå. Den kommande strategin ska tydliggöra våra värderingar, välja inriktning och föreslå konkreta förändringar, åtgärder och beslut.

Diskussionsunderlag

För att underlätta en strukturerad och konstruktiv diskussion har vi tagit fram ett underlag med fokus på tio utvecklingsområden där vi vill ha era synpunkter. Diskutera underlaget i era grupper/distrikt och hör av er till oss med era synpunkter!

Strategiträffar

Den 30 mars och 6 april deltog medlemmar till att diskutera den kommande strategin med oss, med utgångspunkt från vårt diskussionsunderlag. 

Skicka era synpunkter till: aktivismstrategi@amnesty.se

Vi ser fram emot era synpunkter om vår aktivism!

Anmälan till träffarna

Träffarna är gratis, Amnesty står för lunch och fika. Ni som behöver resa till träffarna kan ansöka om resebidrag för upp till två deltagare per grupp.

Hör av er till oss!

För er som inte kan vara med på någon av våra strategiträffar rekommenderar vi vårt seminarium under sektionens årsmöte i Gävle den 12 maj. Vi kommer också gärna och träffar enskilda grupper och distrikt, i den utsträckning det är möjligt. Slutligen får ni mer än gärna höra av er till oss i strategigruppen. Vi lovar att ta del av era synpunkter med största intresse: aktivismstrategi@amnesty.se

Karin Ledin Da Rosa, 070-987 04 65, karin.darosa@amnesty.se

Daniel Lundh, 070-914 46 81, daniel.lundh@amnesty.se

Mats Engman, 073-309 64 02, mats.engman@amnesty.se