Text: Aktivism

Verksamhetsmöte

Verksamhetsmötet är ett möte där du som medlem har möjlighet att påverka Amnestys planering på olika sätt. Till mötet är alla medlemmar välkomna och representanter från sektionsstyrelse och sekretariat finns på plats. Mötet äger rum i Stockholm under hösten varje år. Mötet är gratis men kräver att du anmäler dig i tid.

2015 års verksamhetsmöte kommer att fokusera på framtagandet av den långsiktiga strategin "Amnesty 2027". Amnesty 2027 ska svara på existentiella frågor om oss som organisation. Med existentiella frågor menas frågor som handlar om vad Amnesty ska vara, vilken profil vi vill ha, vilka värderingar som är viktigast för oss och hur vi tolkar vårt uppdrag på 12 års sikt. Arbetet med att formulera den långsiktiga inriktningen påbörjades på årsmötet 2015 och avslutas vid årsmötet 2016 när vi ska fatta beslut om den

En referensgrupp har blivit tillsatt och de träffas i slutet av augusti för att bearbeta det material vi fått in från olika håll. Därefter kommer de att presentera ett underlag som alla grupper och distrikt får möjlighet att vara med och förbättra. Detta underlag kommer att diskuteras på  verksamhetsmötet.

Mötet äger rum lördagen den 3:e oktober klockan 15.30 -17.30 på Amnestys sekretariat i Stockholm, samt på våra kontor i Göteborg och Malmö som kommer vara uppkopplade via videolänk.

Du anmäler dig på länken här. Du som ska delta på mötet för distriktsaktiva behöver inte anmäla dig, verksamhetsmöte är en del av detta möte. Anmäl er senast den 24 september.