Text: Aktivism

Resebidrag

När sekretariatet anordnar centrala möten eller utbildningar kan du söka resebidrag för att kunna delta. Exempel på sådana tillfällen är aktivistseminariet och kampanjutbildningar.

Dessa kriterier ska stämma för att du ska kunna få resebidrag:

1. För att få resebidrag förväntas du som aktivist bidra till verksamhet/aktivism, till exempel delta eller planera en aktivitetsdag på din ort.

2. Resebidrag ges till max två personer från varje grupp.*

3. För att få resebidrag ska du anmäla dig god tid (sista dag för att få resebidrag anges i informationen om utbildingen).

Om du beviljas resebidrag kommer du att få ett formulär skickat till dig där du fyller i önskad resa. Köp alltså inte dina biljetter på egen hand.


*Undantag kan göras vid till exempel stora evenemang, om det är extremt få personer anmälda till utbildningen, om gruppen förväntas agera på längre sikt eller till grupper som ansvarar för lokala kampanjutbildningar.