Text: Aktivism

Möten för aktiva på distriktsnivå

Sektionen arrangerar flera möten/träffar och utbildningar för distriktsaktiva, i syfte att ge medlemmar möjlighet att träffas och utbyta idéer och erfarenheter kring hur Amnestys verksamhet på aktivistnivå kan utvecklas. Under våren 2017 hålls en utbildning, samt en kort träff i anslutning till årsmötet i Stockholm den 5 maj.

Vårens utbildning:

Lördag den 22 april i Stockholm, klockan 10:00-17:00

Under utbildningen tar vi bland annat upp:

* Distriktens roll och uppdrag

* Arbetet med rekrytering av nya medlemmar

* Distriktets roll i kampanjarbetet

* Att skapa organisation och funktioner

Under utbildningen kommer det också finnas utrymme för er att arbeta individuellt med att utforma målsättningar för arbetet i just ert distrikt. Ni kommer även ges möjlighet att utbyta idéer och tankar med varandra. Utbildningen leds av Mats Engman, aktivistsamordnare Nordöst.  

Anmälan till utbildningen i Stockholm den 22 april

Vi vill ha era anmälningar senast den 12 april.

Möte för distriktsaktiva under årsmötet

Innan årsmötet inleds den 5 maj kommer en kort träff hållas för alla aktiva på distriktsnivå. Tid och plats framgår av årsmöteshandlingarna. Ingen separat anmälan krävs till träffen utan det är bara att dyka upp!