Text: Aktivism

Grundutbildning i asylrätt och Amnestys åtagande

Amnestys grundutbildning i asylrätt sträcker sig över två hela dagar och hålls på helger, ungefär två gånger per termin på olika platser i Sverige. Under utbildningen får man en överblick av den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och hur Amnesty arbetar med dessa frågor.

Våra grundutbildningar i asylrätt är gratis för Amnestymedlemmar. Resa och boende måste man stå för själv, däremot kan man vända sig till sitt distrikt för att ansöka om ett bidrag. Kursen riktar sig till alla medlemmar som är intresserade av flykting- och migrationsfrågor, och är obligatorisk för den som vill söka till uppdraget som Flykting- och migrationssamordnare eller gå med i en Förvarsgrupp.

Information om kommande kurser hittar du i Kalendariet på Amnestys hemsida.

För att anmäla sig skickar man ett mejl till madelaine.seidlitz@amnesty.se där man uppger sitt medlemsnummer i Amnesty och vilken utbildning man vill anmäla sig till.