Text: Aktivism

Aktivistseminariet 2016

Gruppbild

Den 22-23 oktober träffades 120 Amnestymedlemmar på Söder i Stockholm för att diskutera aktuella Amnestyfrågor och för att få kunskap och inspiration. Ett aktivistseminarium består av mängder av workshops, föreläsningar, prsentationer, övningar, diskusioner och möten mellan aktiva medlemmar. 

Att ge en heltäckande och rättvisande bild av seminariet i sin helhet är nästan omöjligt, men i den här dokumentationen kan ni åtminstone ta del av en stor del av helgen. Klicka på respektive programpunkt för presentationer och bilder. Håll till godo!

OBS! Dokumentationen läggs upp undan för undan, och kommer vara klar först på onsdag den 2 november.

BILDER FRÅN AKTIVISTSEMINARIET 2016

 Lördag den 22 oktober

Asylrätt och den kommande flyktingkampanjen

Ida Lundborg, sakkunnig inom Flyktingkampanjen på sekretariatet i Stockholm, berättade om asylrättens grunder, tendenser i den nuvarande globala flyktingsituationen och svenska Amnestys arbete inom flykting- och migration. Ida beskrev även bakgrund och mål för den kommande flyktingkampanjen. Många hade frågor om den globala fördelningen av ansvarstagandet för flyktingar och att många länder/regioner fattat politiska beslut som hindrar flyktingar från att söka asyl.

Seminariepass 1

Seminariepass 2

Seminarium: Kalityprojektet

Seminarium: Projekt med fläkt (dokumentation saknas)

Seminarium:

Martin Schibbye

Martin Schibbye berättade om de 14 månader då han och kollegan Johan Persson satt som samvetsfångar i Kalityfängelset i Etiopien. Han pratade både om den egna tillvaron, om kontakten med de andra fångarna och om vikten att förmedla deras berättelser. Martin hann även berätta om situationen i Etiopien idag och svara på en mängd frågor.

Bilden: Martin berättar om sin medfånge, journalisten Reeyot Alemu.

Martin Schibbye  

Söndag den 23 oktober

Ungdomsträff (dokumentation saknas)

Möte för aktiva på distriktsnivå

Skriv för frihet, lokalt kampanjarbete (dokumantation saknas)

Verksamhetsmöte (dokumentation saknas)

Från filmstjärna till flykting

Ahmad Khan Mahmoodzada gästade Aktivistseminariet och berättade i samtal med Ida Lundborg på sekretariatet om sin uppväxt i Afghanistan, bakgrunden till att han tvingades fly sitt hemland och hur han upplevde att komma som ensamkommande barn till Sverige. Att hotbilden i Afghanistan uppstått mot honom och hans familj till följd av att han medverkat i en Hollywoodfilm gör hans berättelse mycket speciell, men Ahmad var också noga med att påpeka att det finns många andra unga som har liknande erfarenheter av flykt och att komma ensam till ett nytt land, även om de inte varit med i någon film. Lyssna gärna på Ahmads sommarprogram från den 1 juli 2016.

Ahmad Ida Lundborg och Ahmad Khan Mahmoodzada