Text: Aktivism

Bokningsförfrågan / Booking request

Amnesty ABC är vår grundutbildning om Amnesty som organisation. Den riktar sig primärt till nya aktivister i Amnesty, eller till dem som är på väg in i vår verksamhet. Utbildningen består av tre delar: A, B och C. Om du har frågor om kursens innehåll eller frågor kopplat till bokning av grundutbildning på din ort eller i ditt distrikt, kontakta Emma Ley på 0709144152 eller emma.ley@amnesty.se // ENGLISH translation: Amnesty ABC is our education on Amnesty as an organisation. It is primarily targeted towards new activists in Amnesty, or to those who are entering our organisation. The education consists of three parts: A, B and C. If you have any questions about the contents or about the booking of workshops in your city or in your district, your welcome to contact Emma Ley at 0709144152 or emma.ley@amnesty.se

* = Obligatorisk uppgift