Text: Aktivism

Sweden: A Cold Welcome. Human rights of Roma and other "vulnerable EU citizens" at risk.

Amnesty Sverige har granskat situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige, och vår rapport visar på omfattande kränkningar. Vi kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid.

Rapporten riktar ett antal krav till den svenska regeringen, till kommuner och landsting och till den svenska polisen. I korthet:

  • Alla människor ska ha tillgång till boende och ingen ska tvingas sova utomhus.
  • Alla människor ska ha enkel tillgång till vatten och sanitet, även om de inte har ett ordnat boende.
  • Utsatta EU-medborgare ska ha tillgång till subventionerad sjukvård, åtminstone på samma villkor som de som brukar kallas papperslösa.
  • Polisen i Stockholm ska omedelbart sluta köra bort personer som tigger om de inte faktiskt stör ordningen. Att tigga är inte olagligt och kräver inget tillstånd.

Läs Amnestys rapport om situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige:

(rapport, engelska)

 (rapportsammanfattning, svenska)