Text: Aktivism

Agera för utsatta EU-medborgares rättigheter

Hösten 2018 lanserade Amnesty rapporten  Sweden: A Cold Welcome. Rapporten utgör grunden för kampanjen Också människa som har som mål att utsatta EU-medborgare ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda och respekterade. Fokusområdena är polistrakasserier och tiggeriförbud, boende, tillgång till vård samt tillgång till vatten och sanitet.

Anmäl er till kampanjen

Som deltagare i kampanjen får ni information, aktionsmaterial och instruktioner för att kunna delta i arbetet. Om ni har frågor som rör kampanjen, kontakta Marianne Gyllenpistol, kampanjledare (070-744 75 93, marianne.gyllenpistol@amnesty.se). ANMÄLAN

Så snart ni anmält ert deltagande, beställ kampanjmaterial!

Kommungranskning- skydd för hemlösa

Som uppföljning på den aktion vi nyligen lanserade om hemlösas rättigheter under Coronapandemin vill vi nu granska huruvida kommunerna har ett krispaket för att skydda hemlösa och hur det isf ser ut. Uppdraget går ut på att kontakta kommuner och civilsamhällesorganisationer för att få en tydlig bild över hur det ser ut i respektive kommun. Denna information följer vi upp med Socialstyrelsen innan midsommar. Alla anmälda får instruktioner med frågor att ställa. Allt arbete ska vara klart den 10 juni så anmäl dig redan nu!

ANMÄL DIG HÄR!

Vår rapport

Amnestys rapport, Sweden: A cold welcome- Human rights of Roma and other "vulnerable EU-citizens", ligger som grund för hela kampanjen Också människa. Den går att finna på engelska, samt en kortare sammanfattning på svenska, på Amnestys hemsida.

Vård och tiggeriförbud

Inom ramen för kampanjen fokuserar vi just nu på rätten till vård och hur Coronapandemin drabbar de mest utsatta extrahårt. Vi har vi inlett ett arbete som riktar sig till Sveriges alla regioner, som innebär att få fler regioner att ta efter som Region Stockholm som nu erbjuder alla vård även de utan det europeiska sjukförsäkringskortet.

Vad det gäller tiggeriförbud så är det arbetet i dagsläget ett reaktivt arbete, där vi erjuder ett tre-stegs-paket med olika aktiviteter för att försöka stoppa ett eventuellt tiggeriförbud i de kommuner där detta kommer upp som förslag i kommunfullmäktige.

8 juli 2020