Text: Aktivism

Agera för utsatta EU-medborgares rättigheter

Den 22 november 2018 lanserar Amnesty rapporten Sweden: A Cold Welcome. Rapporten utgör grunden för kampanjen Också människa.

Kampanjsidan uppdateras löpande med aktuella aktioner och information.

Syftet med kampanjen Också människa är att bidra till att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtagandet gentemot gruppen utsatta EU-medborgare. Samtidigt är syftet att också påminna om vilka de här människorna är - att de är just människor, att de agerar rationellt och mänskligt och att de gör samma val som de flesta hade gjort i deras situation.

Kampanjen byggs utifrån kampanjområden - rätt till tak över huvudet, rätt till hälso- och sjukvård, rätt till vatten och sanitet samt rätt att inte utsättas för polistrakasserier. De olika områdena kommer lyftas vid olika tillfällen, och först ut är rätten att inte utsättas för polistrakasserier.

Anmäl dig till kampanjen!

I nedanstående formulär anmäler du dig till kampanjen. Det innebär att du kommer få information om aktuella aktioner och material, samt förväntas ha ett intresse av att genomföra lobbysamtal, kontakta makthavare och medier samt bedriva lokal opinionspåverkan.

Materialbeställning

Det går att beställa kampanjmaterial utan att anmäla sig till kampanjen. Materialet, som till stor del går att använda under hela kampanjperioden, består av:

Klicka och beställ kampanjmaterialet här!

Välkommen på kampanjutbildning!

Helgen 24-25 november anordnar Amnesty kampanjutbildningar i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Läs mer och anmäl dig här!