Text: Aktivism

Agera för utsatta EU-medborgares rättigheter

Den 22 november 2018 lanserade Amnesty rapporten Sweden: A Cold Welcome. Rapporten utgör grunden för kampanjen Också människa.

Aktion 4: Rätt till vård

Också människas senaste beståndsdel handlar om allas rätt till hälso- och sjukvård. Tillsammans med Läkare i Världen har vi tagit fram en petition, riktad till socialminister Lena Hallengren. Skriv under och sprid den - mer info kommer!

https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/vard-alla/

Aktion 3: Stoppa tiggeriförbuden!

Efter att högsta förvaltningsdomstolen godkänt Vellinges beslut om att införa lokala tiggeriförbud ser vi att allt fler kommuner nu förbereder liknande förbud. Det är en oroväckande utveckling.

Aktion 3 består av flera blixtaktioner som uppmanar till att få så många som möjligt att höja rösten mot fler tiggeriförbud. Just nu har vi ingen aktuell aktion, men när det kommer syns det härhttps://signby.me/se/stoppa-tiggeriforbuden

Aktion 2: Rätt till boende JA, tiggeriförbud NEJ

Kampanjen Också människa är inne i sin andra fas. Den fokuserar på två spår: rätt till boende och arbetet mot lokala tiggeriförbud. Du som vill engagera dig uppmanas anmäla dig till kampanjen, beställa Amnestys kampanjmaterial och läsa vårt aktuella aktionsmaterial.

Aktionens andra fas väntas pågå året ut. Vi vet rätt till boende är en komplicerad fråga, och vi väntar oss inga landvinningar på kort sikt. Däremot är alla ansträngningar som kan bidra till en förbättring av största vikt, oavsett storlek eller tidigare kunskap i frågan.

Här finns vårt aktuella aktionsmaterial,
och här beställer du kampanjmaterial till ditt hem!

Lägesuppdatering polisen, april

Den 2 april 2019 lämnade vi in våra rättsliga synpunkter på Stockholmspolisens agerande vid avvisningar, ordningslagen och tiggeriförbud.

Anmäl dig till kampanjen!

I nedanstående formulär anmäler du dig långsiktigt till kampanjen Också människa, som pågår under hela 2019.

Att anmäla sig och sin grupp innebär att ni kommer få information om aktuella aktioner och material, samt förväntas ha ett intresse av att genomföra lobbysamtal, kontakta makthavare och medier samt bedriva lokal opinionspåverkan.


Kampanjsidan uppdateras löpande med aktuella aktioner och information.

Senast uppdaterad: 18/7-2019