Text: Aktivism

Agera för utsatta EU-medborgares rättigheter

Hösten 2018 lanserade Amnesty rapporten  Sweden: A Cold Welcome. Rapporten utgör grunden för kampanjen Också människa som har som mål att utsatta EU-medborgare ska få sina mänskliga rättigheter uppfyllda och respekterade. Fokusområdena är polistrakasserier och tiggeriförbud, boende, tillgång till vård samt tillgång till vatten och sanitet.

ANMÄL ER TILL KAMPANJEN

Som deltagare i kampanjen får ni information, aktionsmaterial och instruktioner för att kunna delta i arbetet. Om ni har frågor som rör kampanjen, kontakta Marianne Gyllenpistol, kampanjledare (070-744 75 93, marianne.gyllenpistol@amnesty.se). ANMÄLAN

Så snart ni anmält ert deltagande, beställ kampanjmaterial!

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Kampanjen Också människa behöver engagerade aktivister som kan förklara kampanjen för andra, aktivister, skolungdomar och andra aktörer som är intresserade av frågan. Första helgen i februari hålls en kortare utbildning i detta. Läs mer och ansök här!

VÅR RAPPORT

Amnestys rapport, publicerad förra året,  ligger som grund för hela kampanjen Också människa. Den går att finna på engelska, samt en kortare sammanfattning på svenska, på Amnestys hemsida.

SENASTE NYTT

Innan ni agerar eller bestämmer er för vad som är bäst att göra i just er kommun, så kan det vara bra att kolla in Senaste nytt. På sidan har vi samlat ny information som kan underlätta just ert påverkansarbete!

RÄTTEN TILL VÅRD

I höst tar vi oss an ett nytt tema i kampanjen Också människa: rätten till vård. Svåra levnadsförhållanden i hemländerna gör att många utsatta EU-medborgare hade hälsoproblem redan när de kom till Sverige. Att sova utomhus och spendera stora delar av dagen sittande utomhus i regn och rusk förvärrar i många fall de problemen. Tillgång till subventionerad vård är en mänsklig rättighet. Sprid vår petition till Sveriges regering och läs mer om vad ni kan göra för att påverka politikerna i er region.

VAD KAN NI GÖRA?

De aktiviteter vi föreslår inom ramen för kampanjen handlar på övergripande nivå om att arbeta med information/opinionsbildning, samt om politisk påverkan kring våra kampanjområden: Rätt till boenderätt till vård och tiggeriförbud. Somliga är enkla och okomplicerade, andra mer krävande. Förhoppningsvis kan ni alla hitta något som passar just er.

1. Gör en lokal kartläggning 
För att veta hur ni bäst kan engagera er för utsatta EU-medborgare i er kommun och er region behöver ni först känna till förutsättningarna. Här hittar ni instruktioner för hur ni kan lägga upp arbetet. Kartläggning

2. Informera om utsatta EU-medborgares situation 
Inom ramen för kampanjen har vi tagit fram en hel del material som ni kan använda vid utåtriktade aktiviteter. Att arrangera seminarier/panelsamtal, genomföra utåtriktade kampanjaktiviteter eller närvara med information vid andra evenemang är andra bra sätt att uppmärksamma kampanjen. Information och opinionsbildning

3. Skriv insändare 
Att skriva insändare till lokala tidningar är egentligen alltid en bra metod att uppmärksamma frågor inom Amnesty. Här hittar ni instruktioner. 
Insändare

4. Samtala med lokala politiker 
Det finns många insatser eller åtgärder på kommunal och regional nivå som skulle kunna förbättra utsatta EU-medborgares situation. Ett bra sätt att möjliggöra diskussion om många olika frågor är att be lokala politiker om ett samtal, enskilt eller i grupp. Politikersamtal (länk)

5. Arrangera en visning av filmen Josefin & Florin 
Josefin & Florin
är en dokumentär av Ellen Fiske och Joanna Karlberg om relationen mellan en svensk kvinna och en rumänsk romsk man som tiggde i Sverige. Sprid information om filmen, eller arrangera en egen visning! Filmvisning av Josefin & Florin

6. Skriv medborgarförslag om härbärgen 
Alla kommuner har en skyldighet att se till att människor inte tvingas sova utomhus. Ett konkret medborgarförslag för upp frågan på er lokala politiska dagordning, och tvingar era politiker ge besked om hur de ska leva upp till sitt ansvar. 
Medborgarförslag 

7. Skriv till kommunpolitiker om tiggeriförbud 
Signbyme
är ett enkelt verktyg för att organisera kampanjer via epost. Vi använder det för att nå enskilda politiker i samband med kommunala omröstningar som rör frågan om tiggeriförbud. Sprid gärna aktionerna till vänner och bekanta! Signbyme

8. Kontakta regioner/landsting 
Vårt krav är i grunden enkelt - alla ska ha tillgång till vård. Det är en mänsklig rättighet. Kontakta era region-/landstingspolitiker och uppmana dem att utfärda riktlinjer som ger utsatta EU-medborgare tillgång till subventionerad vård. Kontakta regioner/landsting

9. Kontakta sjukhus/vårdcentraler 
Många inom vården känner frustration över det oklara rättsläget i fråga om utsatta EU-medborgares tillgång till vård. Ta reda på hur sjukhus och vårdcentraler löser detta på din ort! Kontakta sjukhus/vårdcentraler

10. Myndighetsgranskning 
Om ni får kännedom om ingripanden mot personer som tigger, eller avhysningar av informella boplatser, ser vi gärna att ni kontaktar berörd myndighet och begär ut handlingar. Det är viktigt att ingripanden mot människor som är sårbara följer gällande riktlinjer, och att rättssäkerheten upprätthålls. 
Myndighetsgranskning

11. Sprid vår kampanjsida 
På vår externa kampanjsida
www.amnesty.se/människa finns mängder av information som rör utsatta EU-medborgares mänskliga rättigheter. Där finns vår rapport och rapportsammanfattning för nedladdning, filmer om några av de personer som vi intervjuat i vår rapport, vår argumentation om tiggeriförbud, frågor och svar, samt massor av annan information.

12. Uppmana andra att delta i vår kampanj 
Kampanjen Också människa riktar sig inte bara till medlemmar/grupper inom Amnesty. Vi välkomnar även andra föreningar eller grupper att delta i arbetet - på samma villkor som Amnestygrupper. Privatpersoner kan ansluta sig till den genom att gå med i vårt kampanjnätverk, där vi regelbundet skickar ut information, uppdateringar och aktionsmaterial. Uppmana personer eller grupper som vill delta i kampanjen att kontakta oss på:
eumedborgare@amnesty.se