Text: Aktivism

Tvångsvräkning- aktion

Cirka 600 romska individer fruktar att få sina hem förstörda i den informella bosättningen Germagnano i Turin, norra Italien.

Bakgrund 
Minst 7 familjer lämnades hemlösa efter att ha blivit tvångsvräkta och fått se sina hem bli totalförstörda.  Kommunala myndigheter har misslyckats att i samråd med de boende hitta alternativa bostäder för alla familjer.

I september 2016 beordrade ett rättsligt sanktionsbeslut beslagtagning av marken där bosättningen ligger på grund av olaglig ockupation och miljörisk. Beslutet innefattade ingen tvångsvräkning och de lokala myndigheterna hävdar att endast de hem som överges i minst sju dagar ska rivas men mellan den 8 och 10 juni har Amnesty International dokumenterat minst sju fall där bostäder rivits trots att de fortfarande var bebodda, bland de drabbade fanns både gravida kvinnor, nyfödda barn och äldre. Familjerna blev hemlösa och fick alla sina ägodelar förstörda, inklusive personliga handlingar, barnkläder, mediciner och andra ägodelar.

Familjerna som lämnades hemlösa har antingen tagits om hand av vänner eller släktingar, flyttat till andra platser och bor i improviserade skydd, eller återvänt till Rumänien. Många av dagens invånarna berättade för Amnesty International att de inte vill lämna sina hem till och med för att gå till läkaren, för att köpa mat, eller ta sina barn till skolan, av rädsla för att återvända och att hitta sina hem förstörda.

Myndigheterna lämnade aldrig tillräcklig information till någon av familjerna, och de utförde inte heller ett verkligt samråd för att undersöka och identifiera lämpliga alternativ för familjerna, inklusive lämpligt boende. I ett möte med Amnesty International, uppgav de lokala myndigheterna att det enda alternativet som var möjligt var sovsalar. Dessa skulle dock bara vara tillgängliga för ett begränsat antal personer och endast för kvinnor och barn.

Skriv till de italienska myndigheterna senast den 10 augusti.

Brevtext
Dear Mayor Chiara Appendino,

We urge you to:
- ensure that all people left homeless in recent months as result of the forced eviction from Germagnano are urgently provided with adequate alternative accommodation based on genuine consultation;

- commit to prevent any further forced evictions from Germagnano settlement and put in place a process to correctly identify possible abandoned homes in order to avoid rendering other individuals indiscriminately homeless;

- urgently initiate a genuine consultation will all residents of the Germagnano settlement to
explore all alternative options to evictions.

Breven/ petitionslistorna
Efter avslutad aktion skickas breven/ listorna direkt till borgmästaren i Turin.

Adress till borgmästaren i Turin 
Chiara Appendino 
Comune di Torino 
Piazza Palazzo di Cittá, 1 
10122, Torino, Italia