Text: Aktivism

Time for change

Könsbaserat våld mot kvinnor är ett omfattande och globalt människorättsproblem, och i motsats till vad många i allmänheten tror så är läget i Sverige och de andra nordiska länderna inga undantag. Som ett steg mot förändring släppte vi 2019 rapporten Time for Change - Justice for rape survivors in the Nordic countries. Det rapporten visar står i hög kontrast till de positiva siffror och fina betyg som regionen ofta tilldelas i internationella jämställdhetsindex och mätningar. Bland annat att förövaren i 9 av 10 fall går fri efter en våldtäkt och att bara ca 7% av alla anmälda våldtäkter i Sverige leder till en fällande dom - så kan vi bara inte ha det!  

Tycker du också att det är Time for Change? Då kan du och din amnesty-grupp engagera er i kampanjen!

Uppdaterad 2020-04-24

Bilden ovan är från festivalen Lollapalooza i Stockholm där Amnestys aktivister Smilla van der Meijs, Anna Svalling och Linda Blom pratade om kampanjen mot våldtäkt.

Attityder och stereotyper i lokalmedia

I vårt utredningsarbete, som ligger till grund för rapporten Time for Change, identifieras skadliga myter och stereotypa föreställningar om våldtäkt som ett av flera hinder för våldtäktsutsatta att få rättvisa, upprättelse och stöd. Därför är en av Amnestys rekommendationer såklart att dessa föreställningar måste förändras. Under året har och kommer vi därför löpande titta närmare på en viktig aktör i detta som kan bidra till att befästa och reproducera skadliga stereotyper, men också vara med i förändringen - nämligen lokalmedia!

Syftet med det här arbetet är att få till en ansvarsfull rapportering om våldtäkt, fri från myter och stereotyper. Genom att läsa rapporteringen om våldtäkt i utvalda lokaltidningar och kvalitativt granska ordval, formuleringar och annat kan vi i nästa steg öppna upp för dialog med tidningsredaktioner för att diskutera resultatet. 

För att vara med i denna del av kampanjen, som pågår under en längre tid och parallellt med kampanjens 8:e mars fokus, anmäler ni er grupp i formuläret som ni hittar till via länken nedan. När ni anmält er och önskat vilken tidning ni vill granska får ni mer information via mejl om hur ni går till väga.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Hitta andra organisationer att samarbeta med lokalt!

Som ni vet är vi heller inte ensamma om att lyfta frågor om sexuellt våld i Sverige. Det finns flera fantastiska organisationer runt om i landet som jobbar med de här frågorna på olika sätt. Kampanjen mot våldtäkt är därför ett utmärkt tillfälle att börja samarbeta med andra organisationer som driver liknande frågor som Amnesty. Att stå i bredd med andra ökar våra chanser att påverka och förändra och är ett viktigt steg i att bygga en stark rörelse. Därför vill vi ha er hjälp att undersöka hur det ser ut på era orter. Finns det tjej- och kvinnojourer lokalt? Eller andra organisationer som jobbar med de här frågorna som skulle kunna stötta eller bidra till vårt förändringsarbete på något sätt? Senare under året planerar vi att göra mer riktat kampanjande på lokal nivå och därför är det bra att redan nu ha en bild av vilka vi kan samarbeta med.

Anmäl dig till Time for Change kampanjen! 

Vill du vara med i Amnestys kampanj för kvinnors rättigheter på lång sikt och få löpande info om hur du kan engagera dig? Då ska du anmäla dig till kampanjen så skickar vi uppdateringar, goda nyheter och annat som är bra att veta för att kunna haka på olika kampanjaktiviteter. Anmäl dig genom att fylla i DETTA FORMULÄR

Kontakt

Har du fler frågor om kampanjen Time for Change, informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Sanna Blomgren 
Kampanjledare Nordöst, Time for Change 
Amnesty International, Stockholm 
mail: sanna.blomgren@amnesty.se
tel: +4670 987 04 63

Emelie Isaksen 
Kampanjpraktikant Stockholm
Amnesty International, Stockholm 
mail: emelie.isaksen@amnesty.se
tel: +4672 971 26 17