Text: Aktivism

Sommarkampanj- Japan

Under sommarens pridefestivaler världen över lyfter Amnesty den utbredda diskrimineringen av HBTQI-personer i Japan. Vi uppmanar den japanska regeringen att lagstifta mot diskriminering för att erkänna och skydda HBTQI-personers rättigheter i landet.

Bakgrundsinformation
Alla människor oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet har rätt till skydd mot hatbrott och diskriminering och att få tillgång till samma rättigheter som andra. Trots detta utsätts många HBTQI-personer i alla åldrar och i alla delar av världen för omfattande människorättskränkningar på grund av homofobiska attityder, diskriminering och brist på rättsligt skydd. 

I Japan är diskrimineringen av HBTQI-personer utbredd och skyddet från offentliga aktörer svagt. De utsätts för diskriminering bland annat på arbetsplatser, i skolan, inom familjen samt inom hälso- och sjukvården. Många HBTQI-personer har även svårigheter att få tillgång till eller ta del av medicinskt nödvändig vård, såsom hormonbehandling för transpersoner. Homofobiska uttalanden av politiker och myndigheter bidrar med stor sannolikhet till att diskrimineringen på grund av sexuell läggning eller könsidentitet fortfarande är så utbredd. 

Den japanska regeringen har en omedelbar skyldighet att stoppa diskrimineringen av HBTQI-personer och att  säkerställa tillgången till deras mänskliga rättigheter. Situationen är akut. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och  könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Agera nu!

Material

Materialbeställning sker HÄR

Material för utskrift (om petitionslistorna som ni har beställt skulle ta slut under er aktion)

Petitionlistor
Petitionslistorna skickar ni direkt efter utförd aktion till: 
Amnesty International
Marianne Gyllenpistol
Kamrergatan 21, 21156 Malmö

Varför Japan?
Förra året la oppositionspartierna i Japan gemensamt in en proposition till riksdagen, utformad för att stoppa diskriminering av HBTQI-personer. Det ledande partiet, inrättade även en särskild kommitté för sexuell läggning och könsidentitet. Detta gör att det finns ett bra tillfälle för oss att driva arbetet för att anta en lagstiftning på nationell nivå.

Fotoaktionen
Amnesty uppmanar så många som möjligt att ta ett foto på sig själva och hålla upp budskapsskylten synligt och dela bilden på sociala medier. Använd hashtagen (se nedan) och gör bilden publik så att kampanjen får en större global spridning

Länk till online aktionen hittar du HÄR..

#BeyondGenders
#EqualLove