Text: Aktivism

KVINNORS RÄTTIGHETER

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld! 

TIME FOR CHANGE - Var med i kampanjen mot våldtäkt!

Bilden ovan är från festivalen Lollapalooza i Stockholm där Amnestys aktivister Smilla van der Meijs, Anna Svalling och Linda Blom pratade om kampanjen mot våldtäkt.

Hösten 2019 - Attityder och stereotyper i lokalmedia

I vårt utredningsarbete, som ligger till grund för rapporten Time for Change, identifieras skadliga myter och stereotypa föreställningar om våldtäkt som ett av flera hinder för våldtäktsutsatta att få rättvisa, upprättelse och stöd. Därför är en av Amnestys rekommendationer såklart att sådana föreställningar måste förändras. Under hösten ska vi därför titta närmare på en viktig aktör i detta som kan bidra till att befästa och reproducera skadliga stereotyper, men också vara med i förändringen - nämligen lokalmedia!

Syftet med det här arbetet är att få till en ansvarsfull rapportering om våldtäkt, fri från myter och stereotyper. Genom att läsa rapporteringen om våldtäkt i utvalda lokaltidningar och kvalitativt granska ordval, formuleringar och annat kan vi i nästa steg öppna upp för dialog med tidningsredaktioner för att diskutera resultatet. 

För att vara med i denna del av kampanjen anmäler ni er grupp i formuläret som ni hittar till via länken nedan. När ni anmält er och önskat vilken tidning ni vill granska får ni mer information via mejl om hur ni går till väga.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Testa er själva och andra med vår Time for Change-quiz!

Vill ni göra en enkel och skojig aktivitet och samtidigt lära er själva och andra mer om sexualbrott i Sverige och rapporten Time for Change? Ordna en quizkväll på universitetet eller biblioteket. Eller ha en quizstuga i skolkorridoren. Möjligheterna är oändliga! Quizen vi har tagit fram bygger på rapporten. Ni hittar den på PDF för utskrift här nedan. Vill ni ha facit - mejla sanna.blomgren@amnesty.se. Lycka till!

Hitta andra organisationer att samarbeta med lokalt!

Som ni vet är vi inte ensamma om att lyfta frågor om sexuellt våld i Sverige. Det finns flera organisationer runt om i landet som jobbar med de här frågorna på olika sätt. Kampanjen mot våldtäkt är därför ett utmärkt tillfälle att börja samarbeta med andra organisationer som driver liknande frågor som Amnesty. Att stå i bredd med andra ökar våra chanser att påverka och förändra och är ett viktigt steg i att bygga en stark rörelse. Därför vill vi ha er hjälp att undersöka hur det ser ut på era orter. Finns det tjej- och kvinnojourer lokalt? Eller andra organisationer som jobbar med de här frågorna som skulle kunna stötta eller bidra till vårt förändringsarbete på något sätt? Längre fram i höst planerar vi att göra mer riktat kampanjande på lokal nivå och därför är det bra att redan nu ha en bild av vilka vi kan samarbeta med.

Anmäl dig till kampanjen! 

Vill du vara med i kampanjen på lång sikt och få löpande info om hur du kan engagera dig? Då ska du anmäla dig till kampanjen så skickar vi uppdateringar, goda nyheter och annat som är bra att veta för att kunna haka på olika kampanjaktiviteter. Anmäl dig genom att fylla i DETTA FORMULÄR