Text: Aktivism

KVINNORS RÄTTIGHETER

Amnesty International members and supporters celebrate International Women's Day 2017 in Argentina.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!

Agera nu:

Egypten- kvinnorättsförsvararen Amal står upp mot sexuella trakasserier, nu har hon arresterats. Agera för Amal & stå upp för yttrandefrihet & mot sexuella trakasserier.

Gå med gruppen  min kropp mina rättigheter på facebook för att få uppdaterad information om aktuella fall om kvinnorättskränkningar. 

Gå med i nätverket för kvinnors rättigheter: 

Den globala kampanjen Min kropp, mina rättigheter avslutas i maj 2016. Men arbetet för kvinnors rättigheter fortsätter. Gå med i nätverket för sexuella och reproduktiva rättigheter så kan ni fortsätta att agera. Anmäl dig här: Nätverk för kvinnors rättigheter eller mejla: kvinnorsrattigheter@amnesty.se för att delta.