Text: Aktivism

KVINNORS RÄTTIGHETER

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld! 

Uppdaterad 2020-03-24

Engagera dig för allas rätt till abort: Agera för Evelyn i El Salvador!

Evelyn Hernández Cruz ska inte straffas för missfall!

I april 2016 fick Evelyn Hernández Cruz komplikationer under sin graviditet, som slutade med dödfödsel i hennes hem. Hon fördes till sjukhus där vårdpersonalen tillkallade polis, greps på sjukhuset och dömdes senare till hela 30 års fängelse för mord. 

Sedan 1998 är abort förbjudet i El Salvador. Inga undantag tillåts. Abortförbudet får fruktansvärda konsekvenser för många flickor och kvinnor i landet. Även kvinnor i Evelyns sits - som drabbas av missfall, dödfödslar eller andra komplikationer i samband med graviditeten - riskerar att misstänkas för att ha försökt göra abort. Det gäller dessutom särskilt unga, fattiga och marginaliserade flickor och kvinnor som söker hjälp hos den offentliga sjukvården. 

Efter domen har det varit många turer i Evelyns fall, som med stöd av kvinnorättsorganisationer har kämpat för sin frihet. Efter mycket om och men och 33 månader i fängelse friades hon till slut i augusti 2019 - domaren fann då att det saknades bevis för att hon skulle ha begått ett brott. Men glädjen blev kortvarig. Efter ett par veckor överklagade Riksåklagaren den friande domen. Den domstol som ska ta ställning till överklagandet har ännu inte fattat något beslut - därför har vi nu en chans att agera för Evelyns fortsatta frihet! 

Amnesty kräver att riksåklagaren omedelbart drar tillbaka sitt överklagande och upphör med alla försök att straffa Evelyn och alla andra kvinnor som drabbas av komplikationer i samband med graviditeten! 

Vad kan du göra? 

Skicka mail: 

Genom att skriva och skicka mail direkt till riksåklagaren kan vi göra honom medveten om att vi ser vad som pågår! Exempelbrev och adress finns här nedan. Många av er är ju erfarna brev- eller mailskrivare, men om ni vill ha fler tips på hur ni skriver brev till makthavare kan ni också ta hjälp av vår finfina brevskrivarguide. 

BREVSKRIVARGUIDE

Twittra: 

Genom att twittra kan vi både adressera makthavare och göra andra medvetna om fallet! Nedan finns ett dokument med exempel-tweets! Glöm inte att alltid tagga @amnestysverige och / eller @amnesty! 

LUNCHFÖRELÄSNING: Lär dig mer om fallet och om hur vi jobbar med aborträtten!

Just nu sitter många av oss hemma med plugg eller jobb - utnyttja tiden på bästa sätt genom att tanka med ny info och pepp! Anmäl dig nedan för att vara med på en kort lunchföreläsning om aborträtten globalt, och få inspiration om hur du kan agera i Evelyns fall. Passet kommer att hållas av vår sakkunniga i kvinnorättsfrågor, Katarina Bergehed, den 3:e april mellan 12.15 - 12.45! 

ANMÄL DIG HÄR!

TIME FOR CHANGE - Var med i kampanjen mot våldtäkt!

Bilden ovan är från festivalen Lollapalooza i Stockholm där Amnestys aktivister Smilla van der Meijs, Anna Svalling och Linda Blom pratade om kampanjen mot våldtäkt.

Rapporten

Könsbaserat våld mot kvinnor är ett omfattande och globalt människorättsproblem, och i motsats till vad många i allmänheten tror så är Sverige och de andra nordiska länderna inga undantag. Rapporten Time for Change som släpptes 2019 och handlar om våldtäkt och rättvisa i de nordiska länderna visar sådant som står i hög kontrast till de positiva siffror och fina betyg som regionen ofta tilldelas i internationella jämställdhetsindex och mätningar. Bland annat att förövaren i 9 av 10 fall går fri efter en våldtäkt och att bara ca 7% av alla anmälda våldtäkter i Sverige leder till en fällande dom - så kan vi bara inte ha det! 

Tycker du också att det är Time for Change? Då kan du eller din amnesty-grupp engagera er i kampanjen!

Attityder och stereotyper i lokalmedia

I vårt utredningsarbete, som ligger till grund för rapporten Time for Change, identifieras skadliga myter och stereotypa föreställningar om våldtäkt som ett av flera hinder för våldtäktsutsatta att få rättvisa, upprättelse och stöd. Därför är en av Amnestys rekommendationer såklart att dessa föreställningar måste förändras. Under året har och kommer vi därför löpande titta närmare på en viktig aktör i detta som kan bidra till att befästa och reproducera skadliga stereotyper, men också vara med i förändringen - nämligen lokalmedia!

Syftet med det här arbetet är att få till en ansvarsfull rapportering om våldtäkt, fri från myter och stereotyper. Genom att läsa rapporteringen om våldtäkt i utvalda lokaltidningar och kvalitativt granska ordval, formuleringar och annat kan vi i nästa steg öppna upp för dialog med tidningsredaktioner för att diskutera resultatet. 

För att vara med i denna del av kampanjen, som pågår under en längre tid och parallellt med kampanjens 8:e mars fokus, anmäler ni er grupp i formuläret som ni hittar till via länken nedan. När ni anmält er och önskat vilken tidning ni vill granska får ni mer information via mejl om hur ni går till väga.

ANMÄLNINGSFORMULÄR

Hitta andra organisationer att samarbeta med lokalt!

Som ni vet är vi heller inte ensamma om att lyfta frågor om sexuellt våld i Sverige. Det finns flera fantastiska organisationer runt om i landet som jobbar med de här frågorna på olika sätt. Kampanjen mot våldtäkt är därför ett utmärkt tillfälle att börja samarbeta med andra organisationer som driver liknande frågor som Amnesty. Att stå i bredd med andra ökar våra chanser att påverka och förändra och är ett viktigt steg i att bygga en stark rörelse. Därför vill vi ha er hjälp att undersöka hur det ser ut på era orter. Finns det tjej- och kvinnojourer lokalt? Eller andra organisationer som jobbar med de här frågorna som skulle kunna stötta eller bidra till vårt förändringsarbete på något sätt? Senare under året planerar vi att göra mer riktat kampanjande på lokal nivå och därför är det bra att redan nu ha en bild av vilka vi kan samarbeta med.

Anmäl dig till Time for Change kampanjen! 

Vill du vara med i Amnestys kampanj för kvinnors rättigheter på lång sikt och få löpande info om hur du kan engagera dig? Då ska du anmäla dig till kampanjen så skickar vi uppdateringar, goda nyheter och annat som är bra att veta för att kunna haka på olika kampanjaktiviteter. Anmäl dig genom att fylla i DETTA FORMULÄR

Kontakt

Har du fler frågor om kampanjen Time for Change, informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Sanna Blomgren 
Kampanjledare Nordöst, Time for Change 
Amnesty International, Stockholm 
mail: sanna.blomgren@amnesty.se
tel: +4670 987 04 63

Emelie Isaksen 
Kampanjpraktikant Stockholm
Amnesty International, Stockholm 
mail: emelie.isaksen@amnesty.se
tel: +4672 971 26 17