Text: Aktivism

Kvinnors rättigheter 

   

Bild som illustrerar de tre olika aspekter av Kvinnors rättigheter vi arbetar med

Varje år kränks miljontals kvinnors rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Aborträtten hotas, kvinnor tystas och i många delar av världen ses inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. Var med i kampen för en rättvisare värld!

Uppdaterad 2020-04-24

Den största människorättskränkningen i vår tid

Arbetet för kvinnors rätt till grundläggande rättigheter har pågått i många många år, trots det erkänns kvinnors rättigheter inte som mänskliga rättigheter på många håll i världen. Amnestys arbete med kvinnors rättigheter är indelat i tre olika övergripande teman; sexuella och reproduktiva rättigheter, våld mot kvinnor och arbete med och för kvinnorättsförsvarare. 

Engagera dig i Amnestys arbete för kvinnors rättigheter 

Vill du engagera dig för kvinnors rättigheter inom Amnestys närverk? 

Då kan du anmäla dig till den pågående kampanjen Time for Change där vi jobbar för att upplysa om det utbredda sexuella våldet mot kvinnor i de nordiska länderna. Det gör du HÄR

Har du fler frågor om informationen här på aktivistportalen eller Amnestys arbete med kvinnors rättigheter överlag? Hör av dig till oss! 

Sanna Blomgren 
Kampanjledare Nordöst,
Amnesty International, Stockholm 
mail: sanna.blomgren@amnesty.se
tel: +4670 987 04 63

Emelie Isaksen 
Kampanjpraktikant Stockholm
Amnesty International, Stockholm 
mail: emelie.isaksen@amnesty.se
tel: +4672 971 26 17