Text: Aktivism
Inteminröst

VALÅRET 2018

Amnestys två senaste årsrapporter har  lyft fram hur tillämpningen av skrämselpropaganda används för att ställa rättigheter mot varandra och göra åtskillnad mellan grupper av människor. Retoriken som pekats ut har blivit allt vanligare och har som syfte att polarisera samhällen och skapa motsättningar genom att måla fram ett Vi och ett Dom. Detta får konsekvenser. Forskning visar att hatbrott ökat markant i USA och i Storbritannien i samband med Trumps presidentkampanj och i samband med folkomröstningen gällande Brexit. Hatbrotten har starka kopplingar till den politiska retoriken då de grupper som omnämns negativt är de vars utsatthet ökat, och direkta citat från politiker har använts i samband med attackerna.

Ur ett människorättsperspektiv är utvecklingen skrämmande och vi ser tyvärr samma tendenser i Sverige. Valåret 2018 har inletts med ett högt tonläge om nationell säkerhet och lag och ordning, där partierna tycks vilja bräcka varandra med allt hårdare tag. Problemformuleringar om gängvåld, marginaliserade förorter och organiserad kriminalitet används för att måla upp en bild av ett samhälle under attack och motivera en politik som fråntar rättigheter från vissa individer och grupper.

Uttalanden som misstänkliggör grupper, förortsområden eller invandrare får ofta stå oemotsagda och riskerar att bli till sanningar. Uttryck som att Sverige går sönder eller slits itu sprider rädsla. Det skapar ett klimat där många människor inte känner sig trygga, delaktiga och välkomna. Och det förstärker stereotyper, syresätter fördomar och rasism, och riskerar att bana väg för angrepp mot etniska eller religiösa grupper. I Sverige 2018 attackeras människor på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion. Det är ett människorättsproblem.

Som vi alla vet stundar vi i September ett riksdagsval. Och vi ser det som en självklarhet att ta plats i en valrörelse där vi ser trender som riskerar att urholka de mänskliga rättigheterna för vissa grupper. När odemokratiska röster skriker högt är de kanske viktigare än någonsin att visa att vi är många som vill se en politik och en retorik som förespråkar lika rättigheter och är fri från diskriminering.

För att visa detta lanserar Amnesty kampanjen #inteminröst för att visa att när politiker uttalar sig diskriminerande eller delar upp människor i grupper och ställer dessa mot varandra, talar de inte med vår röst. Och en retorik som gör skillnad på människor får inte min röst. Vi vill belysa förskjutningen i debatten och visa på de konsekvenser det får för enskilda individer, för grupper och för vårt samhälle. Vi vill också visa att Amnesty i Sverige tar ställning mot retorik som förstärker stereotyper och rädsla, och banar väg för rasism och diskriminering.

Vi kommer behöva er hjälp med att sprida kampanjen och uppropet för att det ska nå så många som möjligt. På sociala medier, på stan och i era kretsar. Uppropet kommer att kunna spridas enkelt på sociala medier tillsammans med #inteminröst och namnunderskrifter kommer att samlas in i digital form. För att vi ska kunna lämna över alla namnunderskrifter till Sveriges makthavare innan valet 9/9 är det viktigt att vi alla hjälps åt att sprida budskapet veckorna innan valet.

Materialkit för kampanjen består av en lathund, ett infoblad och ett affisch-par. Observera att sista dag för beställning är 24/8. Beställningen hittar du HÄR.

Har du frågor eller vill veta mer? Se dokument märkt "Frågor och svar", eller läs rapporterna som finns som dokument här nedanför. Det går också bra att höra av er direkt till Cecilia.Enquist@amnesty.se!

 

Studentgrupp? Se hit!

För er studenter som anordnar politiska debatter och panelsamtal har vi utformat ett frågebatteri som ni kan använda er av vid dessa tillfällen. Batteriet innehåller bakgrund samt frågor på teman om lika rättigheter i Sverige kopplat till rasism, diskriminering och förskjutningen i den politiska debatten.  Frågorna är anpassade för såväl diskussioner som enkla ja och nej-frågor.

Är ni intresserade av att använda er av materialet? Maila Cecilia.Enquist@amnesty.se