Text: Aktivism
Inteminröst

Vårt öppna brev till Sveriges politiker skrevs under av nästan 29 000 människor och lämnades över till representanter för samtliga riksdagspartier den 7 september 2018.

STORT tack för att du gjorde din röst hörd!

VALÅRET 2018

Amnestys två senaste årsrapporter har  lyft fram hur tillämpningen av skrämselpropaganda används för att ställa rättigheter mot varandra och göra skillnad på grupper av människor. Retoriken som pekats ut har blivit allt vanligare och används för att polarisera samhällen och skapa motsättningar genom att måla fram ett Vi och ett Dom. Detta får konsekvenser. Forskning visar att hatbrott ökat markant i USA och i Storbritannien i samband med Trumps presidentkampanj och i samband med folkomröstningen gällande Brexit. Hatbrotten har starka kopplingar till den politiska retoriken då de grupper som omnämns negativt är de vars utsatthet ökat, och direkta citat från politiker har använts i samband med attackerna.

Samtalet har förändrats

Ur ett människorättsperspektiv är utvecklingen skrämmande och vi ser tyvärr samma tendenser i Sverige. Valåret 2018 har präglats av ett högt tonläge om nationell säkerhet och lag och ordning, där partierna tycks vilja bräcka varandra med allt hårdare tag. Problemformuleringar om gängvåld, marginaliserade förorter och organiserad kriminalitet har använts för att måla upp en bild av ett samhälle under attack och motivera en politik som fråntar rättigheter från vissa individer och grupper. Dessa uttalanden riskerar att bli till sanningar. Det skapar ett klimat där många människor inte känner sig trygga, delaktiga och välkomna. Och det förstärker stereotyper, syresätter fördomar och rasism, och riskerar att bana väg för angrepp mot etniska eller religiösa grupper. I Sverige 2018 attackeras människor på grund av sin hudfärg, etnicitet eller religion. Det är ett människorättsproblem.

För att ta ställning mot den här utvecklingen startade vi kampanjen #inteminröst. Nästan 29 000 personer och 25 civilsamhällesorganisationer ställde sig bakom vårt öppna brev och våra krav till Sveriges politiker. En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.