Text: Aktivism

FÖRETAGSANSVAR

Även privata företag har ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Så ser det inte alltid ut - varken bland svenska eller internationella företag. Här hittar du information om pågående kampanjer för att utkräva företagsansvar!

Svenska politiker - visa handlingskraft! 

Visste du att Sverige inte har någon lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter? Det innebär att svenska företag som riskerar att bidra till farliga arbetsvillkor, till att pressa löner eller att tysta kritiker varken behöver förebygga detta eller ställas till svars om det sker. Såhär kan vi inte ha det. Skarpare lagstiftning är ett viktigt steg mot att säkerställa att mänskliga rättigheter faktiskt respekteras av svenska företag!

Kampanjen kommer bli av - men inte just nu!

På grund av situationen i och med covid-19 har kampanjen skjutits fram. Möjligheterna att påverka politikerna eller samla namnunderskrifter är såklart begränsade i detta läge, och vi väntar helt enkelt med att lansera tills det är strategiskt mer lämpligt. Så fort beslut om nytt lanseringsdatum är fattat kommer vi självklart att uppdatera er. 

Vi vill vara redo att kampanja så fort det är läge att dra igång, så fortsätt anmäla er till kampanjen! Att anmäla sig är också det bästa sättet att få uppdateringar med ny information. 

HÄR ANMÄLER DU DIG TILL KAMPANJEN 

Varför behövs en lag?

I Sverige saknar vi en lag som tydligt utkräver företagsansvar.  I granskningar som Amnesty årligen gör tillsammans med Fair Action ser vi svart på vitt att svenska företag inte tar tillräcklig hänsyn till de konsekvenser verksamheten har för mänskliga rättigheter. Detta kan vi ändra på! 

VÅRA ENKLA KRAV

KAMPANJEN ÄR ETT SAMARBETE
Amnesty genomför kampanjen tillsammans med flera andra organisationer, under samordning av CONCORD Sverige. 
Detta innebär att ni har flera goda samarbetspartners på lokal nivå att kontakta för samarbeten. En lista på dessa finns i lathunden.

Så hur sätter vi press på svenska politiker? 

För att visa politikerna att vi är många som kräver en ny lagstiftning kommer vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer samla in namnunderskrifter från både allmänheten, företag och organisationer. Dessa kommer att överlämnas till utrikeshandelsministern Anna Hallberg. 

Vi kommer även samtala med politiker och företagsrepresentanter. För dig som vill vara med och genomföra samtal men inte har deltagit i lobby-utbildningen kommer det finnas möjlighet att hoppa in lokalt. Kontakta Olivia Linander om du är intresserad av att vara med i detta arbete: olivia.linander@amnesty.se.  

Datum för när kampanjen drar igång kommer uppdateras så fort det är bestämt. Detta beslut fattas i samverkan med CONCORD och samarbetsorganisationerna. Alla anmälda grupper kommer då kontaktas - så anmäl er till kampanjen redan nu!

Var med och kampanja! 

HÄR ANMÄLER DU DIG TILL KAMPANJEN 

Kontakt

Har du frågor om Amnestys arbete med företagsansvar eller kampanjen Visa handlingskraft? Hör av dig! 

Olivia Linander
Kampanjledare Nordväst
Amnesty International, Göteborg
olivia.linander@amnesty.se
+4670 461 95 42

Text uppdaterad 24 mars 2020