Text: Aktivism

Dödsstraffsaktion, 10 oktober 2017

Agera för Ali al-Nimr, Saudiarabien

Som vanligt inför den 10 oktober, dagen mot dödsstraffet, uppmärksammar vi ett enskilt fall. I år är det Ali Al-Nimr i Saudiarabien. Han var 17 år när han greps den 14 februari 2012 efter att några månader tidigare ha deltagit i protester mot regeringen. I maj 2014 dömdes han till döden. 

Materialet består av ett informationsblad och en petitionslista. Ifyllda petitionslistor skickas tillbaka till sekretariatet SENAST den 30 oktober. Det är viktigt att de kommer in till det datumet så de kan gå tillsammansmed listorna från den aktion vi kommer att lägga upp på hemsidan.

Tänk på att listorna ska skickas till adressaten kung Salman al Saud så hantera dem med lite varsamhet. Det är inte så trevligt att skicka fläckade, skadade listor, vilket tyvärr har hänt.

Listorna skickas till
Andrea Bodekull
Amnesty International
Box 4719
116 92 Stockholm

Material: