Text: Aktivism

TURKIET

Det var sommaren 2016 som den turkiska regeringen utlyste undantagstillstånd, ett så kallat "state of emergency". Det var menat att skydda befolkningen efter det våldsamma kuppförsöket, men istället så gav det regeringen möjlighet att styra landet med farlig och oinskränkt makt.

Människor i Turkiet lever nu i ett klimat av rädsla, där den regering som ska skydda dem istället kränker deras rättigheter.

Regeringen använder sin makt till att tysta och fängsla människorättsförsvarare, journalister, advokater och akademiker, inklusive Amnesty Turkiets hedersordförande Taner Kilic, som har suttit fängslad sedan juni 2017. Detta är en avsiktlig taktik, gjord för att hota och tysta dem som ifrågasätter regeringens handlande.

Hundratals NGOs har lagts ner, vilket lett till att de som är i störst behov av stöd - HBTQI-personer, våldsutsatta kvinnor, barn, asylsökande och flyktingar - inte längre får tillgång till det. Rättsväsendet fungerar inte. Människor litar inte längre på domstolarna, för de är inte längre fria och oberoende.

Skriv under aktionen och visa turkiska myndigheter att omvärlden ser på, och gör klart för människorättsförsvararna i landet att de inte är ensamma!

Människor i Turkiet måste ha rätt att säga ifrån, diskutera och försvara mänskliga rättigheter utan rädsla för rättsliga konsekvenser. De måste kunna leva i ett samhälle som är rättvist för alla.